Intervju: Tre framtidssäkra lösningar för att bevara välbefinnande

  En närmare titt på banbrytande lösningar från TENA för att ta itu med morgondagens utmaningar inom äldrevården – med Axel Nordberg, PhD, Global Director of Digital Solutions på Essity

  Axel Nordberg sitter i kontorsmiljö klädd i en mörk kostym och samtalar med en person utanför bild.

  Axel är chef över vår iQ Solutions-avdelning och ansvarar för att utveckla och kommersialisera digitala lösningar för inkontinens. I den här intervjun introducerar Axel tre enastående innovationer från TENA som utformats med morgondagens utmaningar i åtanke: TENA SmartCare Change Indicator, TENA Identifi och TENA Solutions.

  TENA SmartCare™ Change Indicator

  Mindre störningsmoment. Större värdighet och integritet.

  F: Vad är TENA SmartCare Change Indicator?

  TENA SmartCare Change Indicator är en ny och revolutionerande digital lösning för att förbättra inkontinensvård. Den är tillgänglig både för vårdare i hemmet och för vårdpersonal på särskilda boenden.  

  Det är ett system som är lätt att använda där du placerar en sensor på utsidan av den absorberande produkten. Den skickar en notis via en smartphone-app så att vårdpersonalen vet när det är dags att byta produkten. Sedan flyttar du sensorn till nästa produkt. Den är helt och hållet återanvändbar, vi skapar inget dagligt elektroniskt avfall.

  F: Vad är de verkliga fördelarna med TENA SmartCare Change Indicator?

  Fördelarna med den här lösningen är många. Till exempel en mer värdig vård och mindre störande moment under nattsömnen. Det innebär också att vårdtagaren spenderar mindre tid med en produkt som börjar nå mättnadsnivå.  

  Vårdpersonalen får dessutom en bekräftelse på att hen ger bra omvårdnad. Det underlättar att veta när det är dags att byta för att kunna använda rätt produkter vid rätt tillfälle, och för att kunna lägga sin tid där den behövs som mest. 

  Och ur ett ekonomiskt perspektiv gör detta det möjligt att reducera de totala utgifterna för inkontinensvård.

  F: Vilka miljöfördelar har TENA SmartCare Change Indicator?

  Alla de här fördelarna är gynnsamma för miljön och har en inverkan på samhället i stort eftersom tid som läggs på rätt aktivitet skapar mervärde. Att använda produkterna på rätt sätt och vid rätt tillfälle bidrar också till att minska den totala konsumtionen, vilket minskar vårt koldioxidavtryck.

  Ett absorberande byxskydd från TENA kombinerat med en TENA SmartCare Change Indicator. Bakom syns en dator och mobila enheter som visar TENA SmartCare webbportalen.

  Är TENA SmartCare Change Indicator rätt för din verksamhet?

  Låt en av våra representanter kontakta dig för att diskutera dina behov och hur TENA kan hjälpa till.

  TENA Identifi™

  För bättre planering och en mer individanpassad vård.

  F: Vad är TENA Identifi?

  TENA Identifi är en världsledande digital lösning för bedömning av kontinens. Genom att använda en absorberande produkt med inbyggda sensorer, kan TENA Identifi registrera urintömningen över 72 timmar, vilket skapar en fördjupad rapport över blåstömningsmönster och volymer. Med denna information är det enklare att göra en anpassad vårdplan.

  F: Hur fungerar TENA Identifi rent praktiskt?

  1. Under den 72-timmar långa bedömningsperioden används bekväma TENA Identifi Sensor Wear istället för de absorberande standardprodukterna. 
  2. De här engångsprodukterna registrerar urintömning genom att använda trådlika sensorer inbäddade i den absorberande produkten, utan kontakt med vårdtagarens hud.  
  3. En tyst TENA Identifi logger registrerar urinmättnaden. Den återanvändbara loggern kan lätt tas bort och fästas på ett nytt sensorskydd. 
  4. Informationen överförs till en säker webbportal och konverteras till en urintömningsrapport.  
  5. Registreringen är konfidentiell och utan störningsmoment, och vårdtagarens integritet och värdighet skyddas fullt ut.

  F: Hur har den här lösningen tagits emot av vårdenheter?

  TENA Identifi har tagits väl emot av många vårdenheter. Faktum är att ett särskilt boende 2018 tog emot pris för bästa patientsäkerhet från sin kommun. Vi hör också att det verkligen ger mervärde genom ökat välbefinnande. Det möjliggör för vårdpersonal att använda produkterna mer optimalt så att de kan lägga tid på andra omvårdnadsinsatser.

  F: Hur minskar TENA Identifi avfall?

  Vi har sett att TENA Identifi minskar avfall i många fall. Flera olika länder visar en avfallsminskning på upp till 35 %. Det kommer främst från att produkterna används optimalt, genom att byta vid rätt tidpunkt och genom att byta till rätt produkter. Det här inkluderar inte ens minskningen av läckage som vi ser från TENA Identifi, vilket leder till minskade kostnader för byten av lakan och tvättkostnader.

  Närbild av en modell med TENA Identifi absorberande byxskydd med inbyggda sensorer

  Är du intresserad av att använda TENA Identifi™ i din verksamhet?

  Vi kontaktar gärna dig för att prata om dina behov och hur TENA kan hjälpa till.

  TENA Solutions

  Mätbara förbättringar för effektivitet på särskilda boenden och välmående bland vårdtagare.

  F: Vad är TENA Solutions?

  TENA Solutions är ett effektivt sätt att jobba tillsammans med särskilda boenden. Det strävar efter att hitta svårigheter och implementera mätbara förbättringar. Erbjudandet inkluderar de bästa rutinerna, verktygen och utbildningarna. 

  Målet är att förse särskilda boenden med långvariga resultat.

  F: Hur förbättrar TENA Solutions vårdtagarens välbefinnande?

  TENA Solutions förbättrar främst välbefinnandet genom att ta itu med de svårigheter som identifieras. Samarbetet med det särskilda boendet är därför av stor betydelse. Genom att belysa svårigheter och förbättra vårdrutinerna blir läckagen färre. Och mindre läckage är inte bara bra för vårdtagaren utan även för vårdpersonalen – eftersom de inte behöver byta lakan, tvätta etc. Dessutom upplever vårdtagarna en förbättrad hudhälsa.

  F: Hur förbättrar TENA Solutions arbetsmiljön?

  Genom att implementera de bästa vårdrutinerna är det enklare att veta vad som behöver göras och när. Du får ett stöd i ditt arbete och ser även effekterna av det. När du inte behöver byta lakan lika ofta eller tvätta lika mycket märker du också att hudvårdsrutinerna för vårdtagarna förbättras. Att bidra med värde ökar även ditt personliga välmående.

  F: Hur förbättrar TENA Solutions kontrollen över budgeten?

  TENA Solutions ger en övergripande förbättrad budgetkontroll tack vare de resultat som lösningarna ger. Men det handlar även om färre läckage, färre byten av lakan, effektivare arbete från vårdpersonalens sida och effektivare användning av produkterna.

  F: På vilket sätt är TENA Solutions bättre för miljön?

  TENA Solutions är bra för miljön på många sätt. Låt oss ta ett exempel. Bättre användning av produkter betyder att vi har mindre användning av absorption, tunnare produkter, mindre råmaterial, färre transporter, färre byten av lakan, mindre tvätt, lägre energiförbrukning och lägre vattenförbrukning. Det kan se ut som små bidrag här och där, men summan av allt har betydelse.

  F: Hur fungerar TENA Solutions tillsammans med TENA Identifi?

  TENA Solutions, TENA Identifi och TENA SmartCare Change Indicator passar väldigt bra tillsammans. Med TENA Solutions får du utbildningar, verktyg och expertis, för att förbättra vårdrutinerna på din vårdenhet. Med TENA Identifi får du en individanpassad vårdplan baserad på specifika blåstömningsmönster för specifika vårdtagare, för att ytterligare skräddarsy och optimera toalettrutinerna. Med TENA SmartCare Change Indicator får du en intuitiv digital lösning som är enkel att använda och som talar om för vårdpersonalen när det är dags att byta produkten.

  En sjuksköterska och en administratör för ett särskilt boende tittar på en TENA Identifi översikt på en dataskärm.

  Skulle ditt särskilda boende ha nytta av TENA Solutions?

  Varför inte boka ett telefonsamtal med oss för att prata om dina behov och hur TENA kan hjälpa till?

  Vill du bli kontaktad angående våra välfärdsteknologiska lösningar?

  En av våra representanter tar gärna kontakt för att diskutera dina behov.

  Ja, kontakta mig gärna.
  Vill du bli kontaktad angående våra välfärdsteknologiska lösningar?