TENA SmartCare Identifi

    Optimera vårdkvaliteten och erbjud individanpassad vård vid urinläckage och inkontinens med TENA SmartCare Identifi. Lösningen registrerar blåstömningsmönster, volym och toalettbesök under 72 timmar. Uppgifterna överförs därefter till en säker webbportal där de presenteras i en lättläst rapport. Informationen ger värdefull kunskap som möjliggör evidensbaserad vård och bättre rutiner för toalettbesök och produktbyten, individanpassade produktval samt effektivare och mer hållbart utnyttjande av personal och resurser. TENA SmartCare Identifi består av tre delar – Sensor Wear i engångsformat, ett återanvändningsbart Logger Kit och åtkomst till webbportalen – och levereras med detaljerade instruktioner, support och utbildning.

    TENA Identifi™