Användarinstruktioner

Våra praktiska instruktionsfilmer visar hur man bäst fixerar och använder våra produkter. Korrekt och effektiv hantering av produkter ger ökad läckagesäkerhet, komfort och välbefinnande för vårdtagarna.

Instruktionsfilmer för TENA ProSkin Flex

Instruktionsfilmer för TENA ProSkin Slip

Instruktionsfilm för TENA ProSkin Comfort