Tillsammans gör vi skillnad

    Bakom framgångarna med TENA Solutions för individuell inkontinensvård ligger ett strukturerat och beprövat arbetssätt där vi arbetar tillsammans med er. Tillsammans gör vi skillnad.

    TENA Solutions

    TENA Solutions innebär att vi tar ett helhetsgrepp om inkontinensvården för att höja livskvaliteten för individen samtidigt som vi sänker totalkostnaden och minskar miljöpåverkan. Utifrån individens behov handleder vi och utbildar i rutiner och produkter. Vi tillhandahåller enkla verktyg som resulterar i en väl fungerande inkontinensvård.

    Klicka på länken för att läsa om exempel på resultat av TENA Solutions.

    Vill du veta mer kontakta din lokala TENA representant här.