TENA SmartCare Identifi™

  Stödjer evidensbaserade kontinensutredningar för en personcentrerad vård.

  TENA IdentifiTM är ny teknik som underlättar inkontinensutredningar. Det är ett användarvänligt system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.

  Ny kunskap för bättre resultat

  För att kunna identifiera och förstå varje vårdtagares individuella behov är det ytterst viktigt att göra en kontinensutredning. Grunden för god inkontinensvård är förståelse för individuella behov.   Den detaljerade informationen i TENA Identifi rapporten används som underlag för att fastställa lämpligast inkontinensskydd, rätt tider för toalettbesök och produktbyten. Detta bidrar till en mer effektiv och bättre dokumenterad kontinensvård och förbättrat välbefinnande för individen. 

  Fördjupad kunskap

  Under utvärderingen ersätts de vanliga inkontinensskydden med TENA IdentifiTM Sensor Wear. Via tunna inbyggda sensorer samlas  information in om mängd och tidpunkt för urinläckage. TENA IdentifiTM Loggern som sätts fast på TENA IdentifiTM Sensor Wear är återanvändningsbar. Loggern registrerar informationen som sedan överförs automatiskt till en säker webbportal. Där omvandlas den till en lättöverskådlig rapport med diagram, alltid med bibehållen integritet för individen.

  Att främja kontinens, värdighet och individuella produktval

  TENA IdentifiTM ger värdefull kunskap om varje individs behov av toalettassistans, vilka inkontinenshjälpmedel som är mest lämpliga och hur ofta de ska bytas. Det hjälper personalen att skapa individuella omvårdnadsplaner och möjliggör anpassade produktval som främjar kontinens, ökar värdigheten och möjliggör individuella produktval och rehabilitering. Rätt utprovade skydd ökar inte bara värdighet och främjar kontinens för den enskilda individen, det sänker även produktförbrukning och minskar miljöpåverkan.

  24 % minskad absorptionskapacitet[1]

  Genom att anpassa kontinensvården baserat på ny kunkskap om individuella läckagemönster kan absorptionskapaciteten minskas. Produkter med lägre absorption ger ett effektivt skydd till lägre kostnad.

  56 % färre läckage [1]

  Individanpassade produktval och rätt tider för toalettbesök och byten bidrar till färre läckage.


  Vill du bli kontaktad för att få mer information om hur TENA Identifi skulle kunna användas där du jobbar, eller ställa frågor? Maila oss här så återkommer vi till dig!

  TENA Identifi

  References

  1Customer results from 324 before and after monitoring reports done with TENA
  IdentifiTM in Denmark. The monitoring reports were done in the period from June 2013 to December 2015 in 20 different municipalities at 65 different care homes, home care groups and institutions.