En helhetslösning som gör skillnad för alla

  Låt oss presentera nya TENA Solutions

  TENA har tagit fram ett brett sortiment av produkter, digitala lösningar, verktyg samt utbildning och support vars syfte är att effektivisera hela vårdprocessen. Detta bidrar till en mer effektiv och personcentrerad vård. Det här är nya TENA Solutions.

  Med nya TENA Solutions kan du:

  • Minska hudbesvär med upp till 47 %1
  • Öka personalnöjdheten med 79 %2
  • Reducera läckage med upp till 44 %3
  • En 15 % minskning av koldioxidavtrycket under användning, efter genomförd behovsbedömning med TENA SmartCare Identifi™4
  Kontakta oss
  Med nya TENA Solutions kan du:

  Helhetslösning för inkontinensvård

  En kvinna från vårdpersonalen och en äldre manlig vårdtagare med rullator går i en korridor på ett särskilt boende

  Grunden till nya TENA Solutions

  Nya TENA Solutions är en helhetslösning för inkontinensvård. Vi på TENA har ett nära samarbete med särskilda boenden för att identifiera hur de verkliga vårdbehoven ser ut. Baserat på detta har vi skapat ett unikt arbetssätt som tillsammans med våra produkter bidrar till en mer effektiv och personcentrerad vård.

  TENA-Solutions-web-Pathway-Assessment-new-helix-500x500.png

  Behovsbedömning

  Identifiera vårdtagarens individuella behov

  Med hjälp av verktygen nedan från TENA kan du göra en individuell inkontinensutredning som identifierar varje individs behov. 

  • TENA SmartCare Identifi™ 
  • Läckagemätning (vägningstest)
  • Individuell kontinensplan
  • TENAs guide till förebyggande hudvård vid inkontinens

  En äldre manlig vårdtagare sitter i en stol på ett särskilt boende

  Vårdplan

  Skapa en vårdplan utifrån individens behov

  Resultaten av inkontinensutredningen används för att ta fram en personcentrerad vårdplan som inkluderar lämpliga toalettrutiner, inkontinensprodukter med rätt passform, storlek och absorptionsförmåga samt rekommenderade hudvårdsprodukter.

  • Individuell kontinensplan
  • TENA Produktväljare
  • TENA Solutions guide till god inkontinensvård
  • TENA Solutions guide för personlig hygien
  • TENA Solutions guide för god tarmhälsa

  TENA-Solutions-web-Pathway-Care-delivery-new-helix-500x500.png

  Daglig omvårdnad

  Se till att vårdplanen implementeras och följs

  Personcentrerad vård uppnås genom förebyggande rutiner för toalettbesök kombinerat med TENAs produkter och digitala lösningar. TENA erbjuder även utbildningar och support.

  • Instruktionsfilmer för fixering av inkontinensskydd
  • Omvårdnadskort
  • TENA Inkontinensskydd och hudvårdsprodukter
  • TENA SmartCare Change Indicator™
  • Utbildningar och support – skräddarsydda efter ert behov

  Fyra blå pilar som pekar uppåt mot en blå swoosh-bakgrund från TENA

  Uppföljning

  Utvärdera och följ upp vårdplanen

  Den aktuella vårdplanen bör utvärderas regelbundet och justeras vid behov. Detta görs enkelt med TENA Uppföljningsdokument. Informationen i uppföljningsdokumentet kan användas för att anpassa vårdplaner efter behov och säkerställa bästa möjliga vård. 

  • Uppföljningsdokument

  Min erfarenhet av att arbeta med TENA Solutions är att man kan förvänta sig färre byten, sänkta kostnader och bättre service för vårdtagaren.

  Garth,
  Executive Director,
  Valley Elder Care

  Nya TENA Solutions gör skillnad för alla

   

  Genom att implementera nya TENA Solutions arbetssätt i hela vårdprocessen kan du öka livskvaliteten hos vårdtagare, förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen samtidigt som det bidrar till en ökad hållbarhet.

  ”Personalen får mer gjort och känner sig mer nöjda i slutet av sina skift. De slipper stressa runt som galningar hela natten.”

  Jess, Director of Nursing, Valley Elder Care

  ”Det breda utbudet av inkontinensprodukter gav oss färre läckage och ett ökat välmående hos vårdtagarna.”

  Dr. Carlo Del Prato, Health Director, Coopselios i Italien

  Vårt sortiment

  Referenser

  1. Arkiverade uppgifter från Essity: All statistik bygger på genomsnittliga resultat från 85–181 fallstudier om TENA Solutions från olika delar av världen, i huvudsak från Europa men även från USA, Kanada och Kina. Resultaten varierar mellan länder och särskilda boenden. 2011–13
  2. Arkiverade uppgifter från Essity (personalenkäter): All statistik bygger på genomsnittliga resultat från 85–105 fallstudier om TENA Solutions (beroende på fråga) från olika delar av världen, i huvudsak från Europa men även från USA och Kanada. Resultaten varierar mellan länder och särskilda boenden. 2012–14
  3. ARCTICC study on TENA Identifi by University of Alberta, Canada, 2018 – arkiverade uppgifter, studie inskickad för expertgranskning före publicering
  4. ”Koldioxidavtrycket under användning” avser koldioxidavtryck från såväl förbrukade inkontinensprodukter som från tvätt som sker till följd av läckage. Resultatet är baserat på en klinisk studie (arkiverade uppgifter) och en tredjepartsgranskad livscykelanalys utförd av Essity. Uppskattade läckagemängder dag- och nattetid (som ger varierande mängder tvätt) är baserat på arkiverade uppgifter från Essity. Uppskattad miljöpåverkan av inkontinensskydd är baserat på data om förvärv av råmaterial, produktion, transport och avfallshantering.
  5. Arkiverade uppgifter från Essity: All statistik bygger på genomsnittliga resultat från 85–181 fallstudier om TENA Solutions från olika delar av världen, i huvudsak från Europa men även från USA, Kanada och Kina. Resultaten varierar mellan länder och särskilda boenden. 2011–13
  6. Arkiverade uppgifter från Essity: All statistik bygger på genomsnittliga resultat från 85–181 fallstudier om TENA Solutions från olika delar av världen, i huvudsak från Europa men även från USA, Kanada och Kina. Resultaten varierar mellan länder och särskilda boenden. 2011–13
  7. ARCTICC study on TENA Identifi by University of Alberta, Canada, 2018 – arkiverade uppgifter, studie inskickad för expertgranskning före publicering
  8. ”Koldioxidavtrycket under användning” avser koldioxidavtryck från såväl förbrukade inkontinensprodukter som från tvätt som sker till följd av läckage. Resultatet är baserat på en klinisk studie (arkiverade uppgifter) och en tredjepartsgranskad livscykelanalys utförd av Essity. Uppskattade läckagemängder dag- och nattetid (som ger varierande mängder tvätt) är baserat på arkiverade uppgifter från Essity. Uppskattad miljöpåverkan av inkontinensskydd är baserat på data om förvärv av råmaterial, produktion, transport och avfallshantering.