Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

Individuell utprovning av skydd

Rätt utprovade hjälpmedel är en förutsättning för att lyckas med individuell inkontinensvård.

Individuell utprovning

TENA har tillsammans med äldreboenden i Sverige utvecklat en enkel process genom vilken varje enskild individ får en individuell kontinensplan baserad på hans eller hennes unika möjligheter och behov. Processen är indelad i 4 steg som kort beskrivs nedan. För att läsa mer ladda ner broschyren "Kvalitetssäkring, handledning för sjuksköterskor" nedan.

 

1. Individuell utredning

När en brukare flyttar in på ett särskilt boende eller får biståndsbeviljade insatser i hemmet för byte av skydd görs en individuell bedömning med hjälp av brukarprofil och läckagemätning.

2. Val av skydd

Rätt utprovade hjälpmedel är en förutsättning för att lyckas med individuell inkontinensvård. Individuell utprovning av skydd görs i tre enkla steg:

Användarprofil.png

A. Välj modell

Välj lämplig modell för dag respektive natt baserat på individens behov och möjligheter.

Droppar.png

B. Välj uppsugningsnivå efter läckagets storlek

Här har du stor hjälp av läckagemätningen. Vanligtvis behöver nattskyddet ha en högre uppsugningsnivå än dagskyddet.

Höftmått.png

C. Välj storlek efter höftmått

Genom att välja ett skydd som är anpassat efter individens kroppsstorlek, som TENA Pants och TENA Flex,  är det möljigt att förena hög läckagesäkerhet med hög komfort och diskretion.

Beställ måttband här

3. Anpassade rutiner

Det räcker inte enbart att ha bra inkontinenshjälpmedel. Det är lika viktigt att rutinerna runt omkring fungerar bra och att de är anpassade efter individens unika behov.

4. Utvärdering

Individuell inkontinensvård är en aktiv och lärande process där den enskildes behov och möjligheter regelbundet måste utvärderas.