Individuell utprovning av skydd

  Rätt utprovade hjälpmedel är en förutsättning för att lyckas med individuell inkontinensvård.

  Individuell utprovning

  TENA har tillsammans med äldreboenden i Sverige utvecklat en enkel process genom vilken varje enskild individ får en individuell kontinensplan baserad på hans eller hennes unika möjligheter och behov.

  Utprovning A-B-C

  Rätt utprovade hjälpmedel är en förutsättning för att lyckas med individuell inkontinensvård. Individuell utprovning av skydd görs i tre enkla steg:

  individuell utprovning steg A

  A. Välj modell

  Välj lämplig modell för dag respektive natt baserat på individens behov och möjligheter.

  individuell utprovning steg B

  B. Välj storlek efter höftmått

  Genom att välja ett skydd som är anpassat efter individens kroppsstorlek, som TENA Pants och TENA Flex,  är det möljigt att förena hög läckagesäkerhet med hög komfort och diskretion.

  Beställ måttband här

  individuell utprovning steg C

  C. Välj absorptionsnivå efter läckagestorlek

  Här har du stor hjälp av en läckagemätning som görs antingen via traditionell vägning eller med vårt digitala verktyg TENA Identifi. Vanligtvis behöver nattskyddet ha en högre uppsugningsnivå än dagskyddet.

  Anpassade rutiner & utvärdering

  Efter att ha valt rätt inkontinenshjälpmedel är det lika viktigt att rutinerna runt omkring fungerar bra och att de är anpassade efter individens unika behov. Det innefattar bland annat toabesök och byten på individuellt anpassade tidpunkter. 
   
  Individuell inkontinensvård är en aktiv och lärande process där den enskildes behov och möjligheter regelbundet måste utvärderas, glöm inte att följa upp hur hjälpmedel och rutiner fungerar över tid!