Hudvård och Hudhälsa

  Äldre vårdtagares hud är sårbar. Den blir ömtåligare och läker långsammare, samtidigt som risken för skador ökar. Frekvent rengöring med tvål och vatten samt inkontinens kan minska hudens förmåga att förhindra infektioner.

  Ömtålig, äldre hud förtjänar särskild omsorg

  Huden är ett vitalt organ som skyddar oss mot skada och infektion. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på riskfaktorer för att förebygga hudproblem.

  Ålder

  Äldre personers hud är särskilt utsatt, eftersom åldrande hud:
  • Läker långsammare

  • Är känsligare för tryck och friktion

  • Är känsligare för fukt och kontakt med urin samt avföring

  Detta gör att huden kan råka ut för nedbrytning som orsakar irritation, klåda eller infektion

  Tvål och vatten

  Frekvent rengöring med tvål och vatten kan störa hudens eget skydd och minska dess förmåga att förebygga infektioner. Tvål innehåller tensider som kan torka ut och irritera om de lämnas kvar på huden, även efter man har sköljt av.

  Inkontinens

  Huden på individer som har inkontinens är utsatta för en mängd olika hot, inklusive inkontinensassocierad dermatit och trycksår.
  • Inkontinensrelaterad dermatit (AD) har uppskattats förekomma hos 7% till 11% av inkontinenta vårdtagare på särskilt boende [1]

  • Urininkontinens ökar förekomsten av trycksår mer än 5 gånger [2,3]
  • Avföringsinkontinens ökar förekomsten av trycksår mer än 20 gånger [1,2]
  • Dessutom kan nedbrytning av huden till följd av inkontinens ha en betydande inverkan på individens fysiska och mentala välbefinnande. [5]
  TENA Skincare and health

  Goda rengöringsrutiner är nyckeln till förebyggande hudvård

  Med rätt vård och rutiner kan många av de här problemen förebyggas eller minimeras. Förekomsten av trycksår kan exempelvis reduceras med så mycket som 50 % genom att man följer rätt rutiner.(6-8) 

  Goda hygienrutiner, särskilt utformade för ömtålig, äldre hud, kan bidra till att förebygga hudirritation och infektioner. Med en optimal hudvårdsrutin vid byte av inkontinensskydd kan du förebygga inkontinensassocierad dermatit. Den senaste vetenskapliga evidensen rekommenderar rengöringsrutiner som baseras på användning av sköljfri tvättkräm , återfuktning och att områden som utsätts för urin och avföring skyddas med barrriärkräm eller motsvarande. (5)

  Utöver de kliniska fördelarna kan goda hygienrutiner hjälpa vårdtagarna att känna sig trygga och fräscha, och stärka deras självkänsla, självständighet och livskvalitet.

  Samtidigt finns det betydande besparingar för hälso- och sjukvården att göra genom att utveckla det preventiva arbetssättet och så långt som möjligt förebygga hudproblem. Med unika lösningar från TENA är det möjligt att öka livskvaliteten för vårdtagarna och samtidigt förbättra vårdeffektiviteten.  

  Referenser:

  1Bliss DZ et al. (2006). Prevalence and correlates of perineal dermatitis in nursing home residents. Nurs Rev, 55, 243-251.
  2Department of Health (DOH) (2000). London. 
  3Le Lièvre S. (2001). Br J Community Nurse, 6(4), 180-185.
  4Ripley K. (2007). Skin Care in Patients with Urinary or Faecal Incontinence. Primary Health Care, 17(4), 29-34.
  5Bardsley A. (2013). Prevention and management of incontinence-associated dermatitis. Nursing Standard, 27(44), 41-46.
  6Gunningberg L, (2004). Risk, prevalence and prevention of pressure ulcers in three Swedish health-care settings, Journal of Wound Care, 13(7), 286-290. 
  7Cole L, (2014). A three-year multiphase pressure ulcer prevalence/incidence study in a regionalreferral hospital, Ostomy Wound Management, 60(5), 16-26.
  8Lyder CH et al.
  (2002). A comprehensive program to prevent pressure ulcers in long-term care:
  exploring costs and outcomes. Ostomy Wound Management, 48, 52-62.