Studie av användbarhet visar att produkttypen är viktig

  Inkontinensprodukter som är enklare att använda sparar tid och arbetsinsats vid produktbyte samt ökar vårdgivarens nöjdhet.

  En guide till rätt produktval

  En studie från 2018 visar att bältesförsedda produkter och byxskydd är enklare att använda än allt-i-ett-produkter och tvådelade produkter (1). Denna ökade användbarhet visar sig i verkliga värden såsom: 

  Sparad tid för vårdgivare på upp till 10 timmar per vårdtagare och år[1]
  Produkter med högre användbarhetspoäng genererar en viktig tidsbesparing vid byte av produkten. Det kan ge vårdgivare möjlighet att lägga mer tid på att uppfylla användarens behov.
   
  Upp till 50% färre ryggböjningar per vårdtagare och år[1]
  Produkter med högre användbarhetspoäng minskar den fysiska påfrestningen hos vårdgivare när produkterna ska bytas. Det kan i sin tur leda till mindre sjukskrivningar och lägre kostnader för tillfällig personal.
   
  Nöjd personal
  Det är troligare att produkter med högre användbarhetspoäng ökar vårdgivarnas nöjdhet och förbättrar arbetsmiljön.

  TENA Flex och TENA Pants har högre poäng

  Bältesförsedda produkter och byxskydd har fått bättre användbarhetspoäng än allt-i-ett-produkter och produkter bestående av fixeringsbyxor och binda[2].
   
  Se filmen för att se skillnaderna.
  TENA faktablad om användbarhet

  Metodologi vid forskning om användbarhet

  Studie stödd av TENA och utförd av RISE Research Institutes of Sweden[3]
   
  Användbarhet är en produktutvärderingsmetod som är godkänd i många forskningsfält. Den mäter hur bra en produkt bidrar till effektivitet, produktivitet och användarnöjdhet vid verklig användning[4].
   
  Typer av ändringar
  Erfarna vårdgivare mäter produktanvändbarheten vid stående och liggande byten.

  Testade produkttyper
  Fyra absorberande inkontinensprodukttyper testades: bältesförsedda, byxskydd, allt-i-ett och fixeringsbyxor med binda.
   
  Användbarhetsvärde
  Produkterna utvärderades efter effektivitet (passform), produktivitet (vårdgivarens tid och arbetsbelastning) och användarnöjdhet (genom att använda ett subjektivt frågeformulär).

  Referenser

  1New usability study proves product type matters. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(5):456-464
  2Essity-uppgifter på fil 2017. Referensfall: 50 vårdtagare som använde tre produkter per dag, 365 dagar per år.
  3Parent, A.S. (2016) Management for containment: A review of current continence care provisions. Global Forum on Incontinence, 30 mars 2016.
  4RISE Research Institutes of Sweden ägs helt av svenska staten.
  5International Organization for Standardization, 1998.