TENA för förskrivare

    Du kan göra skillnad och bidra till god livskvalitet för dina patienter genom utprovning och förskrivning av absorberande hjälpmedel utifrån varje patients individuella behov.