Vårdpersonal

Inkontinens hos män

Visste du att 1 av 4 män över 40 år någon gång under sin livstid kommer att uppleva någon form av urinläckage? Det är därför det är så viktigt att veta vad du kan göra för att förbättra den personliga kontinensvården, för att hjälpa till att hantera, minska eller behandla urinläckage och öka tryggheten och livskvaliteten för personerna som lever med tillståndet.

Möt professor Ian Milsom

”Urinläckage är vanligt hos män, särskilt senare i livet, men många män har fortfarande inte fått någon diagnos och saknar därmed fördelarna med moderna produkter och kunskap”, säger professor Ian Milsom, chef för avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Göteborgs universitet. ”Än idag avstår män från att söka hjälp för urinläckage, trots att det har stora mänskliga och sociala implikationer”.

Vi ställde några frågor till dr professor Milsom för att ge dig mesta möjliga fakta och för att du ska se vad du kan göra för att hjälpa till.

Typer av och orsaker till inkontinens hos män

Det finns flera typer och flera orsaker bakom urinläckage hos män och prevalensen ökar med åldern. Nedan kan du läsa mer om de vanligaste typerna. Det rekommenderas att besöka en läkare eller distrikssjuksköterska, så att man kan upptäcka den bakomliggande orsaken till tillståndet samt hitta den bästa behandlingen för personens behov.

Trängningsinkontinens

Trängning eller trängningsinkontinens definieras som ett ofrivilligt urinläckage relaterat till ett starkt behov eller en stark trängning att urinera. Det finns många faktorer som orsakar dessa trängningskänslor, exempelvis: urinvägsinfektion, kaffe och energidrycker, blåssten, förstoppning, läkemedel (såsom urindrivande) och tilltäppning av urinröret, vilket kan orsakas av en förstorad prostata.

Att dricka för mycket kan leda till en ökad urinproduktion och mer frekventa toalettbesök, men det kan även ett lågt vätskeintag leda till. Om urinen blir för koncentrerad kan den irritera blåsväggarna. I många fall går det inte att fastställa orsaken till trängningsinkontinens.

Ansträngningsinkontinens

Medan ansträngningsinkontinens (SUI) är den vanligaste typen av inkontinens hos kvinnor är det inte så vanligt hos män. SUI inträffar när stödet för urinvägarna och blåsan inte fungerar som det ska. Det innebär att när trycket överförs till blåsan, t.ex. vid nysning eller träning, kan bäckenbottenmuskulaturen inte stödja blåsan och de funktioner som krävs för att undvika ofrivilligt urinläckage. Hos män är ansträngningsinkontinens en vanlig bieffekt efter en prostataoperation. Andra orsaker kan inkludera missbildningar i urinvägarna eller neurologiska orsaker.

Andra orsaker och typer

Efterdropp

Vissa män upplever droppande och rinnande efter ett besök på toaletten. Detta inträffar om det finns urin kvar i urinröret efter urinering. Det är ofta ett resultat av en svag bäckenbottenmuskulatur.

Slutdropp

En annan sak som män kan råka ut för är slutdropp. Det är när urinen flödar sakta och orsakar dropp eller efterdropp, som normalt är svårt att få stopp på.

Neurogena blåsproblem

Problem relaterade till hjärnfunktionen, skador på ryggmärg eller nerver kan också orsaka försämrad blåskontroll.

Detta kan orsakas av tillstånd som stroke, MS, Parkinsons sjukdom, diabetes, etc.

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens inträffar när urinblåsan inte kan tömmas helt och fylls av resturin för att sedan svämma över. Detta orsakas av en överexpansion av urinblåsan och ofrivilligt urinläckage. Detta är normalt relaterat till en förstorad prostata och symptom kan inkludera: svårighet att påbörja urinering, en känsla av att blåsan inte är tömd efter urinering, ett avbrutet eller försvagat urinflöde, en frekvent trängning att urinera samt frekventa toalettbesök på natten.

Det kan, utöver en urinrörstilltäppning, vara ett resultat av vissa typer av läkemedel eller nervskador.

Peters berättelse

Urinläckage hos män är vanligt förekommande: 1 av 4 män över 40 år har upplevt det i någon form. Peter berättar för oss hur det påverkade honom.

Peters berättelse om hans urinläckage

Vad du kan göra – det är vanligt, sök hjälp

Det är vanligt, så prata om det

”Ofta skäms män för deras tillstånd eller så vet de inte att det finns hjälp att få”, säger Ian Milsom. Så det är viktigt att se till att män vet att det är vanligt förekommande och att det finns behandlingar och produkter tillgängliga för att hjälpa till att hantera eller minska besvären. Det bästa första steget är att uppmuntra dem att prata med en läkare.

”Låt män få kännedom om att de inte behöver lida i tystnad. Det finns hjälp att få. Uppmuntra dem att boka ett besök hos sin läkare.

eller en vårdspecialist som kan bedöma deras individuella behov och ge dem råd om vilken behandling som lämpar sig bäst”, säger professor Milsom.

Hitta bästa hjälpen

Det finns massor av bra absorberande produkter och hjälpmedel tillgängliga för män i alla åldrar och aktivitetsnivåer. Det är viktigt att hitta en produkt som passar personens individuella behov och livsstil så att de/den enkelt kan anpassas till en hälsosam kontinensrutin. Detta kan hjälpa till att garantera att patienten känner sig trygg.

Vad du kan göra – tänk hälsosamt, tänk på vätskeintaget

Tänk hälsosamt

Även om en dålig kost och inaktivitet inte kliniskt har bevisats orsaka inkontinens, förklarar professor Milsom att det finns ett starkt samband mellan båda faktorerna.

”Det är viktigt att du har en hälsosam och sund livsstil hela livet för att undvika kroniska tillstånd som övervikt, andningsproblem såsom kronisk bronkit, som kan orsakas av rökning, och kardiovaskulära tillstånd som en stroke. Dessa är alla starkt relaterade till urinläckage. Så njut av en hälsosam kost och träna regelbundet”.

Tänk på vätskeintaget

Det är viktigt att inte dra ner helt på vätskor, men som professor Milsom påpekar ”kan det vara fördelaktigt att tänka på att begränsa vätskeintaget i vissa situationer”.

Det kan exempelvis vara att du minskar vätskeintaget innan du går och lägger dig om du har nattlig enures, eller att begränsa vätskeintaget innan ett teater- eller konsertbesök.

När det gäller koffein och alkoholdrycker finns det motstridiga uppgifter om frågan. ”Vissa studier visar att ingredienserna i kaffe och te har en direkt effekt på blåsfunktionen och risken för inkontinens och att det inte bara orsakas av intag av extra vätskemängder. Detta har dock ifrågasatts i andra studier”, säger professor Milsom.

Även om alkoholdrycker kan påverka risken för urinläckage utifrån den druckna mängden och stora mängder av starka alkoholdrycker påverkar hjärnfunktionen, så är det viktigaste att tänka på att njuta av allt i måttliga mängder.

Träna din bäckenbotten

Bäckenbottenträning (knipövningar) är ett effektivt sätt att förbättra, återställa, om inte behålla, blåskontrollen för alla typer av urinläckage, särskilt för de som har stressinkontinens efter en prostataoperation. Enkla bäckenbottensövningar kan göras av alla, oavsett ålder, om du står, sitter eller ligger ner. Professor Milsom ger rådet att ”det optimala är att ta hjälp av en fysioterapeut, sjuksköterska med goda kontinenskunskaper eller en uroterapeut för att utföra bäckenbottensövningarna”.

För att komma igång, läs mer om bäckenbottensövningar på TENA Men – Träna din kontroll.

Leende man med skägg som använder produkter