Vi väljer att bry oss – om människor och om planeten.

På TENA ägnar vi varje dag åt att leta efter nya och bättre sätt att bry oss. Det har vi alltid gjort och det kommer vi alltid att göra. Att bry sig om människor innebär att man bryr sig om planeten. På dessa sidor kan du ta del av vår syn på ansvarstagande och hur våra hållbarhetsval gör det möjligt för oss, och för dig, att lämna ett bättre avtryck. 

Två händer på ett träbord omsluter ett litet jordklot med starka färger som visar norra halvklotet.

Ansvarstagande i tanke och handling

Det är enkelt att göra påståenden om ansvarstagande. Men hur tar det sig uttryck i vår kultur och i våra produkter? Läs vad ansvarstagande innebär för oss i dess djupaste bemärkelse och hur det omsätts i praktiken för att förbättra vår påverkan på planeten. 
TENA-Protects-subtitles.mp4

#makeabettermark

Lämna ett bättre avtryck

Här på TENA tar vi ett viktigt steg i vår resa mot hållbarhet genom att byta till 100% förnybar el i våra fabriker. Detta enskilda val minskar vårt koldioxidavtryck med 6% och tar oss närmare vårt mål att halvera det senast 2030. 

En man och två kvinnor med varsitt nyckelband från TENA runt halsen tittar förbi kameran och ler.

Läs mer om vad TENA uppnått inom hållbarhet