När de inte kan kommunicera med dig gör TENA SmartCare Change Indicator™ det åt dem.

  En sjuksköterska hjälper en äldre kvinnlig vårdtagare att klä på sig

  Ökat välmående och effektivitet

  TENA SmartCare Change Indicator™ är baserad på den senaste tekniken och hjälper vårdpersonal att besluta när inkontinensskydd bör bytas om vårdtagaren har svårt att själv kommunicera sina behov. Detta innebär ökat välmående för vårdtagarna och effektivare arbetsflöden på särskilda boenden.

  Banbrytande ny teknik från TENA

  TENA SmartCare Change Indicator™ är en banbrytande digital vårdlösning som kan bidra till att utveckla äldreomsorgen. Den återanvändbara sensorn fästs på utsidan av den absorberande produkten för att registrera urinnivån. Via TENA SmartCare Professional Care-appen får vårdpersonal notiser när ett byte bör göras. Samtliga notiser och övriga data finns att tillgå i TENA SmartCare webbportalen för att underlätta uppföljningar och förbättra inkontinensvården på särskilda boenden.

  Visa produkt

  Ökat välmående och högre känsla av värdighet hos vårdtagarna

  Det kan vara svårt att avgöra när inkontinensskydd bör bytas. Onödiga manuella kontroller stör vårdtagarnas dagliga aktiviteter och nattvila, medan för få byten kan leda till läckage och att huden utsätts för kontakt med urin. Med bytesindikatorn minskar behovet av manuella kontroller, vilket innebär färre avbrott under dagen och ökar vårdtagarnas känsla av värdighet.

  • Ökad känsla av värdighet
  • Färre avbrott både under dagen och natten
  • Mindre risk för läckage och att huden utsätts för kontakt med urin

  Effektivare vård på särskilda boenden

  Arbeta mer produktivt inom särskilda boenden med hjälp av bytesindikatorn och byt inkontinensskydd när det behövs, varken för tidigt eller för sent. Effektiviserade arbetsrutiner ger vårdpersonal möjlighet att utföra andra omvårdnadsuppgifter. Resurserna kan helt enkelt användas mer effektivt och ni kan tillämpa en mer individanpassad kontinensvård.

  • Bättre rutiner
  • Optimalt arbetsflöde
  • Bättre resurshantering
  Effektivare vård på särskilda boenden

  Nöjdare personal

  TENA SmartCare Change Indicator förbättrar arbetsflödet och underlättar för vårdpersonalen på flera sätt:

  • Färre onödiga manuella kontroller, vilket innebär mindre arbetsbelastning
  • Färre avbrott under vårdtagarens dagliga rutiner och nattvila
  • Nöjdare vårdtagare och mindre stress

  1. Essity-informationsfil: Utility Assessment Evaluation, Valley Senior Living, ND, USA, K3 2018 – K1 2019
  2. Essity-informationsfil: Utility Assessment Evaluation, United Mennonite Home, ON, Kanada, K3 2018 – K1 2019

  Notiser skickas via appen

  Vårdpersonalen får en notis via TENA SmartCare Professional Care-appen så fort ett byte av ett inkontinensskydd behöver göras. I appen visas även status på samtliga vårdtagares inkontinensskydd och information om det senaste bytet.

  Bättre översikt med TENA SmartCare webbportalen

  I webbportalen får du enkelt åtkomst till notiser, byten av inkontinensprodukter, svarstider och status för respektive vårdtagares bytesindikator. Denna översikt kan användas för att underlätta planering och optimering av bytesrutiner.

  Utformat för absorberande produkter från TENA

  Fortsätt använda de produkter från TENA som vårdtagaren är van vid och bekväm med. Bytesindikatorn kan användas med TENA Flex, TENA Pants, TENA Slip och TENA Comfort.

  Visa produkter

  En hållbar lösning

  Närbild på bara fötter i sanden tillsammans med en tecknad bild av gröna fotavtryck och TENA Protects-logotypen

  TENA SmartCare Change Indicator är återanvändbar för att minska mängden elektroniskt avfall. Genom att använda detta digitala beslutsstöd kan även förbrukningen av inkontinensprodukter optimeras. Vi på TENA har ett mål att minska vårt koldioxidavtryck med 50% till år 2030. Till år 2030 har vi också som mål att förbättra livskvalitén för 100 miljoner människor världen över som lider av inkontinens. Innovativa digitala lösningar som TENA SmartCare Change Indicator är ett steg i rätt riktigt för att vi ska nå våra mål och kunna göra ett bättre avtryck - både för individen och för planeten. Mer information om hållbarhet och TENA Protects Programmet finns här.

  Hjälpmedel för vårdpersonal

  Bytesindikatorn kan vara till stor hjälp, framförallt för vårdtagare som inte själva kan kommunicera sina behov. Tänk på att bytesindikatorn endast är ett hjälpmedel för att fatta beslut om byte av absorberande produkter. Den ska aldrig ersätta din egen professionella bedömning. Den ersätter inte heller de individuella vårdplaner som utvecklas med hjälp av TENA Identifi eller andra kunskapsbaserade bedömningsmetoder.

  TENA SmartCare™ – ett nytt sortiment av välfärdstekniska vårdlösningar

  TENA SmartCare™ – ett nytt sortiment av välfärdstekniska vårdlösningar

  Vi på TENA vill gärna bidra till en bättre vård. Under namnet TENA SmartCare™ har vi samlat vårt sortiment av digitala lösningar som kan bidra till en mer effektiv och individanpassad inkontinensvård. TENA SmartCare Change Indicator - en digital bytesindikator som används dygnet runt och notifierar vårdpersonal om när ett byte bör göras. TENA Identifi - ett verktyg som under 72 timmar registrerar en individs läckagemönster. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella mönster och urinmängder.

  Läs mer om TENA Identifi™

  Vanliga frågor

  Klicka nedan för att få svar på frågor som ofta ställs om TENA SmartCare Change Indicator.

  Gå till Vanliga frågor

  Låter det intressant? Kontakta oss!

  Vill du ha mer information om TENA SmartCare Change Indicator? Maila oss här så återkommer vi till dig!

  Instruktioner

  TENA SmartCare Change Indicator är en medicinteknisk produkt i klass 1.

  Du ska ha erhållit nödvändig upplärning och/eller läst igenom och förstått användarinstruktionerna innan du använder systemet. TENA SmartCare Change Indicator är inte ett mätverktyg utan tillhandahåller information om urinmättnadsnivåerna för att hjälpa dig att avgöra när inkontinensprodukter från TENA bör bytas. Produkten ersätter inte vanliga kontroller och vårdrutiner vid förflyttning av patient, kontroll av avföring, läkemedelsadministrering osv. Använd inte på vårdtagare med frekvent avföringsinkontinens då TENA SmartCare Change Indicator inte identifierar denna typ av inkontinens. Vid systemfel eller misstänkt systemfel, återgår du till normala kontroll- och bytesrutiner. Kontakta TENA Kundservice om det uppstår några problem med utrustningen.

  Essity tar datasekretess på allvar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddslagen (GDPR), ePrivacy-direktivet och tillämpliga lokala lagar. Läs mer i vår integritetspolicy.