• TENA Identifi Sensor Wear packshot
 • TENA Identifi Sensor Wear
 • TENA Identifi
 • TENA Identifi Logger Kit

TENA Identifi Sensor Wear

Under 72 timmar ersätts de vanliga inkontinensskydden med bekväma TENA Identifi sensorskydd. Med hjälp av tunna sensorer, integrerade i sensorskyddet samlas information om urinmängd och mönster in.

 • Bekvämt att använda
 • Samlar in information kring urinmängd, frekvens och tidpunkt utan att störa vårdtagaren
 • Enkelt att använda för omvårdnadspersonal

Produktbeskrivning

Bekvämt att använda

TENA Identifi Sensor Wear är ett bekvämt och högabsorberande skydd med tunna, integrerade sensorer.

Samlar in information kring urinmängd, frekvens och tidpunkt utan att störa vårdtagaren

TENA Identifi Sensor Wear med tillhörande TENA Identifi logger används under 3 dygn (72 timmar) för att samla in information kring urinmängd, frekvens och tidpunkt. TENA Identifi integreras lätt i de dagliga rutinerna och stör inte vårdtagaren.

Enkelt att använda för omvårdnadspersonal

För enkel hantering fixeras TENA Identifi Sensor Wear som vanliga inkontinensskydd. Den blå anslutningsporten framtill på sensorskyddet gör det enkelt att sätta fast och ta av TENA Identifi loggern.

En ny kunskapsnivå

Med TENA Identifi erhålls mer exakt information och utvärdering av en vårdtagares dygnsvariation och urinmängd. Data som bygger på detaljerad, faktabaserad information om varje individ förenklar omvårdnadsbeslut.

Lägre inkontinensrelaterade kostnader

Äldreboenden kan optimera tider för toalettbesök och minska produktförbrukning genom att använda tunnare/ färre inkontinensprodukter utifrån individens behov.

Främja kontinens och förbättrad individuell inkontinensvård

TENA Identifi hjälper dig att hitta rätt inkontinensskydd och bytesrutiner. TENA Identifi främjar även kontinens genom att säkerställa rätt tider för toalettassistans.

Förbättrad individuell inkontinensvård

TENA Identifi hjälper dig att tillhandahålla individuell vård genom att basera produktval, bytesrutiner och toalettbesök på faktabaserad och detaljerad information om varje enskild individ

Effektivare rutiner och bättre resursplanering

TENA Identifi möjliggör snabbare och enklare inkontinensbedömning jämfört med traditionella, manuella metoder. Genom att hitta rätt bytesrutiner och tider för toalettassistans kan omvårdnadspersonalens tid utnyttjas bättre.

Underlättar dokumentation av vårdkvalitet

TENA Identifi är ett system som genom rapporten förser dig med automatisk dokumentation av vårdkvalitet

Lägre inkontinenrelaterad arbetsbelastning och mer tid till andra omvårdnadsinsatser

Enklare och snabbare förfarande för omvårdnadspersonal att utföra en TENA Identifi utvärdering jämfört med manuella metoder. Tidsbesparingen kan användas till andra omvårdnadsinsatser som att ta en vårdtagare till toaletten.

Förbättrad komfort med rätt produkt

Genom att få komma till toaletten vid behov, att få rätt produkt utprovad som byts när det behövs ökar komforten för vårdtagaren. Färre läckage, god hudhälsa och ostörd nattsömn är troliga effekter.

Ökat självförtroende och självständighet

Indivbaserade rutiner för toalettassistans baserade på TENA Identifi rapporten kan ge ökat självförtroende och bevarad självständighet.

Absorption

Passar midjemått:

74cm to 112cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Passar midjemått:

91cm to 132cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Passar midjemått:

111cm to 163cm

Finns i följande förpackningar:

 • Konsumentförpackning: 12 Styck
 • Transportenhet: 2 Förpackningar

Produktspecifikation

Produkt Artikelnummer Absorptionsvärde Storlek Min.
midjemått
Max.
midjemått
Antal Antal/
kartong
TENA Identifi Sensor Wear 6208
S 74cm 112cm 12 24
TENA Identifi Sensor Wear 6100
M 91cm 132cm 12 24
TENA Identifi Sensor Wear 6104
L/XL 111cm 163cm 12 24

Så här använder du TENA Identifi

TENA Identifi How to use

Ladda

Ladda och rengör logger med icke-korrosivt desinfektionsmedel
Fast orange ljus – låg batterinivå
Blinkande orange ljus – laddar
Fast grönt ljus – Batteriet är fulladdat

Fixera

Fixera Sensor Wear
Fäst Loggern
Ett grönt ljus blinkar i 15 sek.
Om låg batterinivå; ta bort loggern, rengör och desinficera, ladda loggern i 30 min, sätt fast logger igen

Byte

Ta av loggern från Sensor Wear
Släng Sensor Wear enligt protokoll
Fixera ett nytt Sensor Wear
Fäst samma Logger igen

Rapport

Efter 72-timmars registrering stoppa Loggern
Skapa rapport
Analysera och planera inkontinensvården

Visa mer
Single Use

Only single use

CE
Medical Device

Medicinteknisk produkt

Address of the Manufacturer

Address of the Manufacturer

Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden

Visitor’s Address

Visitor’s Address

Mölndals Bro 2, Mölndal, Sweden