Inkontinensbehandlingar för barn

Utöver att ge ditt barn stöd och visa förståelse, såväl som att skapa regelbundna toalettrutiner och hälsosamma mat-, dryckes- och sömnvanor, finns det flera lösningar och behandlingar som kan vara till hjälp vid inkontinens. Att välja rätt inkontinensprodukter som tillgodoser barnens behov på bästa sätt och ger dem bra läckagesäkerhet och komfort är en utmärkt början. Nedan följer några av de tillgängliga alternativen. Vilken behandling som är lämpligast för ditt barn beror på barnets ålder och mognad, typ av inkontinens och familjebakgrund – ditt barn löper större risk att drabbas av inkontinens om du eller din partner hade det. Oavsett vad du väljer är det viktigt att alltid komma ihåg att det är ingens fel, utan bara en del av att växa och bli äldre. 
 
Om ditt barn har inkontinens bör du tala med din läkare eller vårdpersonal om vilka behandlingsalternativ som passar bäst. Du kan ta reda på mer om inkontinens genom att gå hit och läsa grundläggande information om urinblåsan och orsaker till inkontinens hos barn

Börja med att kontrollera om det finns en infektion

Om du har någon som helst anledning att tro att det finns en bakomliggande urinvägsinfektion ska du be din läkare om råd. Läkaren kommer troligtvis att föreslå ett urinprov för att kontrollera och föreslå behandling.

Läkemedel för urininkontinens hos barn

Ibland kan läkaren skriva ut läkemedel om ditt barn inte producerar tillräckligt med hormoner som bromsar upp produktionen av urin på natten. Detta läkemedel gör samma sak som hormonet och hjälper ditt barn att producera mindre urin under natten och därmed minskar behovet att kissa. Läkemedlet kan vara en kortsiktig lösning för situationer som skolresor eller semestrar där det är viktigt att hålla sig torr. 
 
Beroende på ditt barns situation kan det även tas under en längre period, med uppehåll var tredje månad för att se om det har haft någon inverkan på barnets sängvätning. Läkemedlet är inte lämpligt som behandling för alla barn och för vissa återvänder sängvätningen när de slutar ta det.

Sängvätningslarm

Dessa larm är utformade för att ringa eller surra för att väcka barnet så snart sängvätning börjar, och de kan hjälpa barnet att skapa en god vana och träna sin urinblåsa, vilket gör sängvätningslarmet till en utmärkt lösning.
 
Larmen kan antingen köpas eller, i vissa fall, tillhandahållas av din läkare. 

Använda ett larm

Innan du börjar använda ett sängvätningslarm är det en god idé att se till att ditt barn har skaffat hälsosamma mat- och dryckesvanor, har regelbundna toalettrutiner och får tillräckligt med sömn på natten. 
Syftet med larmet är att hjälpa ditt barn att vakna för att gå på toaletten. Därför är det viktigt att barnet kan stänga av larmet. Om du gör det kommer barnet att lära sig att sova genom larmsignalerna, och då kommer larmet inte att vara effektivt. 
 
I början behöver du eventuellt hjälpa ditt barn att vakna när du hör larmet, så att barnet kan stänga av det och gå på toaletten medan du byter sängkläder. Att installera en babymonitor är ett enkelt sätt att kunna höra larmet från olika delar av bostaden. När du börjar använda larmet ska ditt barn inte bära några blöjor eller byxskydd, eftersom han eller hon måste kunna känna av behovet att kissa.  

Vinna över larmet

När larmet har använts i ungefär 10 dagar kan barnet börja lära sig att vakna för att ”vinna över larmet”. Du kommer att märka att antalet sängvätningar minskar, vilket är ett tecken på framsteg.

Torra nätter – håll formen

När ditt barn börjar bli helt torrt med hjälp av larmet bör du fortsätta använda det under ytterligare en månad för att vara på den säkra sidan.

Ta det lugnt

Det krävs engagemang från både föräldrarnas och barnens sida att använda ett sängvätningslarm. Så om du befinner dig i en jäktig eller stressfylld period är det bäst att starta behandlingen när saker och ting har lugnat ner sig och du har tid att engagera dig. Om du inte ser några framsteg är det lämpligt att ta en paus och börja om några månader senare. 
 
Oavsett vilka lösningar du provar är det alltid bäst att be din läkare om råd för att hjälpa till att minimera ditt barns inkontinens.

Tips

Om larmet inte väcker ditt barn kan du förstärka det genom att placera det i en burk, och om larmet är för starkt kan du täcka över det med en kudde.