Vad kan du göra?

Hjälpa din närstående med hans eller hennes inkontinens

Om din närstående inte redan har träffat en läkare, är det viktigt att boka ett besök så snart som möjligt. Du måste ta reda på allt du kan om din närståendes tillstånd. Det är först då som du kan ge rätt behandling och vård. 
 
Din läkare kommer att sträva efter att undvika allt obehag för din närstående. Därför kommer läkaren antagligen att rekommendera den minst invasiva behandlingen som finns tillgänglig. I inledningsskedet kan det bestå av livsstilsförändringar, fysioterapi och medicintekniska enheter (se nedan). Om dessa alternativ inte fungerar kan din läkare eventuellt remittera din närstående till en specialist. Som en sista utväg kan specialisten rekommendera läkemedel eller ett kirurgiskt ingrepp. Du bör dock känna dig säker på att du tillsammans med professionell vårdpersonal kan hjälpa din närstående att hantera inkontinensen.
 
Det kan hända att du och din närstående känner er generade när du försöker hjälpa till med inkontinensen. Det är helt naturligt. Det rör sig trots allt om en mycket personlig fråga. Det finns dock en hel del som du kan hjälpa till med. Därför är det bra om ni båda kan övervinna genansen – det skapar en mer avslappnad känsla. Och om du lär dig allt du kan om din närståendes tillstånd, kommer du att förstå vad han eller hon upplever. På det sättet kan du erbjuda precis den hjälp som behövs.  

Tips avseende olika typer av inkontinens

Har du läst avsnittet om olika typer av inkontinens? Det beskriver de vanligaste typerna urinläckage. Du bör kunna hitta en typ som stämmer överens med din närståendes tillstånd. 
 
Nedan följer professionella tips som kan hjälpa dig att hantera hans eller hennes specifika typ.
Hjälp med ansträngningsinkontinens
Börja med att överväga din närståendes livsstil. Några enkla förändringar kan göra en stor och positiv skillnad. 
 • Se till att din närstående får tillräckligt med vätska.
  Det kan kännas naturligt att han eller hon borde dricka mindre, men det kan innebära att urinen blir mer koncentrerad, vilket i sin tur kan irritera urinblåsan och göra den mer aktiv. Vi rekommenderar att du låter din närstående dricka som vanligt, när han eller hon känner sig törstig. Detta bör vara tillräckligt för att bibehålla en naturlig halmgul färg på urinen. Alltför stort vätskeintag kommer som du kanske förväntar dig endast att öka din närståendes behov att kissa. Försök därför hålla en hälsosam balans.

 • Undvik vissa drycker.
  Kom ihåg att en del drycker är urindrivande, vilket innebär att de gör att man behöver gå på toaletten oftare. De kan omfatta te och kaffe som innehåller koffein samt alkoholhaltiga drycker. Det är inget fel med att låta din närstående njuta av dem lite då och då, men det är bäst att inte servera dem för ofta.

 • Tänk på kalorierna.
  Övervikt försvagar musklerna i bäckenbotten vilket kan leda till . Hjälp därför din närstående att hålla sig i form, genom att se till att han eller hon får hälsosam, näringsrik kost utan alltför många kalorier.

 • Försök förmå din närstående att låta bli att röka.
  Röker den person som du tar hand? Rökningen som sådan är ingen orsak till urinläckage, men den hosta som rökningen medför kan öka trycket på urinblåsan. Försök därför övertyga din närstående att minska rökningen eller sluta helt och hållet. Det kommer att vara förmånligt för inkontinensen såväl som den allmänna hälsan. 


 • Uppmuntra till motion.
  Är din närstående rörlig? Eller kan du hjälpa honom eller henne att förflytta sig? Övningar för bäckenbotten kan förbättra kontrollen över urinblåsan. Forskare har kommit fram till att upp till 70 % av svaga till måttliga fall av inkontinens kan förbättras eller till och med botas på detta sätt. Din närstående kommer dock att behöva utföra de rätta övningarna för bäckenbotten (Kegel) – regelbundet över tre till sex månader. Det är aldrig för sent att börja – även om det är en person på 70 eller 80 år går det fortfarande att förbättra symtomen. En specialist kan eventuellt rekommendera tekniker som elstimulering för att hjälpa till med korrekt utförande av övningarna. Ta reda på mer om övningarna.
Hjälp med trängningsinkontinens
Det kallas ibland att ha en överaktiv blåsa. Det händer, precis som namnet antyder, när man får ett plötsligt behov att kissa som är omöjligt att stoppa. Här är några tips som kan hjälpa dig att ta hand om din närstående: 
 • Hjälp din närstående att ta sig till badrummet.
  Se till att vägen till toaletten är fri från hinder och lätt att passera.  Om din närstående är rörlig/delvis rörlig och påklädd, ska det vara lätt att ta av kläderna – dvs. utan krångliga knappar och knäppen.

 • Hjälp din närstående med blåsträning och övningar.
  Med är det möjligt att träna urinblåsan. Det gör du genom att uppmana din närstående att hålla kvar större mängder urin under längre tid och att gå på toaletten mindre ofta. Detta förhindrar att urinblåsan överdriver behovet att tömmas när den bara är halvfull. Denna träning har en tendens att bli lättare med tiden. Upp till 50 % av personer med trängningsinkontinens som har provat övningarna anser att de har varit effektiva.

> Knipövningar för musklerna i bäckenbotten kan också vara till hjälp i vissa fall av trängningsinkontinens.

> Ta reda på mer om övningarna.

Hjälp med blandinkontinens
Har din närstående en blandning av ansträngnings- och ? I så fall är den bästa åtgärden att fokusera på de dominerande symtomen och försöka hantera dem först. Du kan börja med att låta din närstående utföra bäckenbottenövningar för eller blåsträning för trängningsinkontinens. Och sedan, när huvudsymtomen förbättras, kan du börja fokusera på de övriga symtomen.
Hjälp med funktionell eller neurologisk inkontinens
Finns det en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som innebär att din närstående inte kan gå på toaletten i tid? Eller leder den till att han eller hon inte har kontrollen över sin urinblåsa?  Läkarna kan eventuellt hjälpa till. Men även om de inte kan göra något finns det fortfarande en del saker som du kan göra för att förbättra din närståendes situation. 
 
Viktigast av allt är att du kan minimera eventuella olyckors inverkan med hjälp av bra inkontinensprodukter. Väldesignade och byxskydd för kommer att absorbera all urin som läcker ut. De kommer också att få din närstående att känna sig fräsch, torr, ren och bekväm. 
 

> Utforska produktsortimentet från TENA.

Åtgärder för svårare fall
Beroende på din närståendes tillstånd, kan en läkare eller specialist rekommendera något av följande: 
 • Medicintekniska enheter
  Det kan hända att din läkare sätter i en kateter (en slang i urinröret) med en bärbar påse där urin samlas upp. Detta kan vara en tillfällig åtgärd, i synnerhet om inkontinensen är resultatet av ett kirurgiskt ingrepp som din närstående återhämtar sig från. Du måste eventuellt byta och rengöra påsarna, men det är en uppgift som är lätt att lära sig. Det är viktigt att förstå att en kateter inte är en lösning för urininkontinens, utan används vid förstorad eller som en tillfällig lösning efter en prostataoperation.

  De enheter som används oftast vid urinläckage är absorberande bindor och byxskydd för inkontinens. De är utformade för att skydda mot urinläckage och dålig lukt och levereras i olika storlekar och olika nivåer av uppsugningsförmåga.

  > Utforska inkontinensprodukter från TENA.

 • Läkemedel och/eller kirurgiskt ingrepp.
  Det finns läkemedel som kan hjälpa till att minska överdriven aktivitet i urinblåsan. Du kan få information om läkemedel som eventuellt kan vara till hjälp mot din närståendes genom att be din läkare om en remiss till en specialist – t.ex. en urolog eller uroterapeut.

  För där inte hjälper kan ett kirurgiskt ingrepp vara en effektiv behandling.
Andra sätt för dig att hjälpa till
Finns det något annat som du kan göra för att hjälpa en närstående med funktionell ? Se till att det inte finns några hinder på vägen till toaletten och att det är lätt att gå dit. Om din närstående är rörlig/delvis rörlig och påklädd är det till stor hjälp om det är lätt att ta av kläderna – dvs. utan krångliga knappar och knäppen.
Vårda din närstående med det bästa
Ta reda på hur TENA erbjuder den mest effektiva lösningen för att hålla din närstående ren och bekväm – se sortimentet från TENA här.