Åldrande och rörlighet

Förbli rörlig

Det är fantastiskt bra om dina äldre närstående fortfarande kan förflytta sig. Det innebär en viss mängd oberoende och möjligheten att göra saker som att gå på toaletten på egen hand. Därför bör du försöka hjälpa dem att hålla sig rörliga så länge som möjligt.
 
Det kan å andra sidan inträffa att åldern tar på krafterna och påverkar kroppen. Det är naturligt för muskler och leder att försvagas när vi blir äldre. Vår koordination och balans kan också bli svagare. Allt detta innebär att vi inte kan förflytta oss på samma sätt som tidigare. Om det stämmer för den person som du tar hand om finns det några saker som du kan göra för att hjälpa till.  
 
Hur kan du hjälpa din närstående att förbli rörlig? Ett sätt är att uppmuntra honom eller henne att motionera regelbundet. Rörelser och träning hjälper till att göra musklerna och benen starkare och det kan även minska eventuella svårigheter med balansen. Din närstående måste dock röra sig försiktigt och därför är det bra om du, en vän eller hemvården kan hjälpa till med övningarna.
 
Du kan också främja rörligheten genom att se till att det är riskfritt att förflytta sig i din närståendes hemmiljö. Ett fall kan mycket lätt bryta en äldre persons bräckliga ben. Det kan dessutom förstöra det självförtroende personen behöver för att stå och gå. Försök därför att minimera riskerna för din närstående att halka eller snubbla.
När de inte kan förflytta sig
Det kan hända att dina närstående har ökande svårigheter att gå omkring. I så fall måste du eventuellt hjälpa till med saker som de brukade klara på egen hand – t.ex. att gå upp ur sängen, klä på sig eller gå på toaletten.
Hur du kan hjälpa till
I din roll som vårdgivare kan du hjälpa dina närstående att ta sig omkring och behålla en viss grad av rörlighet. Om de inte kan förflytta sig utan besvär kan du göra det som behövs.
 
Se till att:
  • bostaden är säker när de går omkring – se Säkerhet i hemmet för de äldre
  • de kan ta sig till badrummet och gå på toaletten själv eller, om det inte är möjligt, påminn dem om att be dig om hjälp,
  • de vet var du är och vem de ska kontakta om problem uppstår, 
  • de har en mobil eller någon annan enhet nära till hands, så att de kan ringa/meddela någon om det uppstår svårigheter.
Nedan följer fler tips om hur du kan hjälpa den person du tar hand om oavsett om personen är orörlig eller delvis rörlig.
Hitta en gemensam överenskommelse
De flesta av oss vill hålla våra toalettbehov för oss själva och dina närstående kan känna sig besvärade av att behöva tala om för dig att de behöver gå på toaletten. Därför är det viktigt att hitta ett sätt för dem att underrätta dig när de behöver hjälp – en fras eller en gest som respekterar deras känslor.
Minska inkontinensrelaterade incidenter
Du kan hjälpa den person du tar hand om att känna sig tryggare genom att förhindra inkontinensrelaterade olyckor. Försök förmå din närstående att gå på toaletten vid samma tidpunkter på dagen. Detta kan skapa en vana och minska antalet gånger han eller hon är inkontinent. 

Om personen har svårt att ta sig till toaletten i tid kan ni undersöka möjligheten att använda inkontinensprodukter för engångsbruk. Varje situation är unik, och därför rekommenderar vi att du använder produktväljaren från TENA för att hitta rätt inkontinensprodukt med lämplig absorptionsnivå för din närstående.

Ta reda på mer om om förmånerna med TENA i avsnittet Varför TENA.