Nivåer av assistans

Vad du behöver göra för dina närstående för att ge dem rätt mängd och typ av stöd är beroende av deras fysiska och psykiska tillstånd. 
 
Här kan du få tips om hur du kan ge dem bästa möjliga omvårdnad baserat på deras personliga behov.