Digitala vårdlösningar

Produkter

01 UI/Buttons/Icon/List-Default-Women

TENA SmartCare Change Indicator™ | Sensorstrip

Sensorstripen använder avancerad teknik för att registrera urinmättnadsnivån i inkontinensproduktens absorberande kärna.

TENA SmartCare Change Indicator™ | Sändare

Sändaren sätts fast på sensorstripen för att samla in och vidarebefordra data till systemet

TENA SmartCare Change Indicator™ | Gateway

En gateway tar emot och vidarebefordrar de datauppgifter som samlas in av bytesindikatorn