Säkerhet i hemmet för de äldre

Ett säkert hem för de äldre

I din roll som vårdgivare för dina närstående kan du, mer än någon annan, hjälpa dem att förbli rörliga. Och det är mycket viktigt, eftersom rörligheten skapar större självständighet.
 
När du tillbringar tid med dem i deras/ditt hem kan du upptäcka risker och förhindra olyckor som kan vara till men för deras rörlighet. Använd detta tillvägagångssätt. 
 
Börja med att tänka på om de har drabbats av något av följande:
  • Svårigheter med rörligheten
  • Försämrad balans
  • Nedsatt motorik
  • Svag syn
  • Demens, förvirring eller andra psykiska begränsningar
Om någon av dina närstående har något av det ovanstående kan du försöka föreställa dig att du har samma tillstånd. Försök förflytta dig i hemmet på samma sätt som din närstående. Kontrollera alla golv och mattor. Är de halkfria eller ej? Gå upp- och nedför trappor som din närstående använder. Kontrollera om hans eller hennes skor eller tofflor ger tillräckligt grepp. Är trappräcket stabilt? Är det lätt för din närstående att ta sig till toaletten? Och kommer han eller hon att kunna använda badkaret eller duschen utan risk för säkerheten?  

Den främsta faran

Ett fall är den största faran för en äldre persons rörlighet. Det händer lätt att ett fall leder till brutna ben, blåmärken och en rädsla för att ramla igen. Äldre ben bryts mycket lättare än de som är yngre, det tar längre tid för dem att läka och läkningen är inte lika fullständig. Fall är ofta orsaken till allvarliga personskador, i synnerhet om de inträffar i köket eller i trappan. Därför måste du göra ditt bästa för att förhindra dem. Om dina närstående förlorar rörligheten blir ett stort problem. Det kan innebära att de inte kan ta sig till toaletten på egen hand.

Vad kan du göra?

Ändra om i bostaden för att minimera risker för att dina närstående faller. Köp och installera lämpliga produkter och bekvämligheter – saker som gör det möjligt för dem att gå omkring bekvämt och säkert. 
 
Om du vill ha en mer komplett handledning till att göra bostaden fallsäker kan du hämta checklistan för säkerhet i hemmet från TENA (PDF).