Åldrande och inkontinens

Vad händer när de blir äldre?

Vad är det första du ska göra om din äldre närstående förlorar kontrollen över sin urinblåsa och/eller tarmarna? I början kan det bli obehagligt och genant för er båda. Men vad som är bra att veta är att är ett tillstånd som drabbar många, och det finns olika sätt för dig att hjälpa till.
 
Om du har sett dina närstående åldras har du antagligen lagt märke till förändringar i deras fysiska tillstånd. De har kanske inte lika bra kondition som tidigare. Eller också har deras syn eller hörsel börjat bli sämre. Det är helt naturligt. 
 
Och det kan hända att deras urinsystem också har försämrats. När de åldras fungerar systemet sämre än när de var yngre. Resultatet är att de kan förlora all eller en del av kontrollen över urinblåsan och tarmarna. Det är ett vanligt tillstånd som kallas inkontinens. 
 
Inkontinens kan vara genant och frustrerande för dina närstående. Att gå på toaletten, vilket tidigare var något som de kunde ta för givet, är plötsligt något som de inte har kontroll över.  
 
Du kan hjälpa till genom att visa förståelse och försöka undvika att vara generad eller kritisk över situationen. Ta reda på mer om inkontinens och de saker du kan göra för dina närstående. Ta hand om dem på ett kärleksfullt sätt, så kan det leda till närmare relationer. 
 
I syfte att förstå dina närståendes tillstånd bättre bör du tänka på vad det är som händer när kroppen åldras.

Varför blir dina närstående inkontinenta?

När de åldras kan det hända att deras organ, muskler och nerver slutar fungera effektivt tillsammans. 
 
Om vi ska kunna förbli kontinenta behöver vi stöd från musklerna i bäckenbotten och slutmusklerna. Dessa viktiga muskler hjälper till med urin- och avföringskontinens. När vi blir äldre kan dessa muskler av olika anledningar försvagas och därigenom uppstår . Det kan också hända att nerverna som sköter kommunikationen mellan hjärnan och urinblåsan skickar ut fel signaler. 
 
Dessutom kan våra njurar och urinblåsan, som resultat av åldern, eventuellt inte fungera lika effektivt som när vi var yngre. (Njurfunktionen förblir i allmänhet normal hos en frisk person som åldras, men sjukdom, läkemedel och andra tillstånd kan försämra njurarnas funktion.) 
 
Följande förändringar kan bidra till inkontinens:  
Vad händer med njurarna när vi åldras?
Njurfunktionen löper också större risk att försämras när vi blir äldre. Detta visar sig i form av minskat blodflöde till njurarna och minskad produktion av antidiuretiskt hormon (ADH). Detta hormon koncentrerar urinen (återför vatten till kroppen). När nivån med detta hormon minskas produceras mer urin, i synnerhet under natten. Detta är också anledningen till att det är normalt för en äldre person att behöva gå på toaletten en eller två gånger varje natt.
Vad händer med urinblåsan när vi åldras?
Urinblåsan är en muskelsäck. När vi blir äldre löper urinblåsans muskler en ökad risk att börja förlora styrka och funktion. Detta leder till minskad förmåga att dra ihop och klämma. Resultatet blir att det tar längre tid att tömma urinblåsan och att den eventuellt inte töms fullständigt. Därför ligger en del urin kvar i blåsan.
 
Urinblåsan blir också mindre elastisk och inte kan hålla lika mycket urin som tidigare. Tömningsreflexen utlöses senare när urinblåsan är nästan full och därigenom får den äldre personen kortare varningstid för att ta sig till toaletten och tömma urinblåsan.
 
Urinröret kan bli blockerat. Hos kvinnor kan det bero på försvagade muskler som leder till att urinblåsan eller vaginan faller från det rätta läget (framfall). Hos män kan urinröret blockeras av en förstorad prostatakörtel. Det är viktigt att upptäcka dessa tillstånd tidigt för att kunna få rätt behandling.
 
Symtomen kan omfatta: 
  • svårighet att komma igång med att kissa
  • känsla av att urinblåsan inte är tömd efter urinering
  • avbrutet eller svagt urinflöde
  • ofta förekommande trängande behov att kissa och många toalettbesök på natten.
Oförmågan att tömma urinblåsan fullständigt kan leda till att den fylls med resturin som orsakar överrinningsinkontinens och även utgör en risk för urinvägsinfektion.
 
Om dina närstående har blivit mindre rörliga med åldern kan det hända att de inte har lätt att ta sig till toaletten. Resultatet blir att de inte kan ta sig dit i tid när det verkligen behövs. Och i så fall förlitar de sig på en vårdgivare som du själv för att få hjälp med inkontinensen.

Läs mer

Om du vill vara en bra vårdgivare är det viktigt att du förstår åldrandets process och hur den påverkar rörlighet och kognitiv förmåga. Ta reda på mer om åldersrelaterade förändringar och om hur du kan hjälpa dina närstående genom att läsa följande artiklar: