Åldrande och våra sinnen

Att bli glömsk

Blir den äldre person som du tar hand om glömsk – kanske till och med förvirrad och oresonlig? Om det händer med din närstående finns det som tur är många saker som du kan göra för att ge hjälp och stöd. 
 
Det är viktigt att du förstår din närståendes övergripande psykiska hälsa, så att du kan ge honom eller henne bästa möjliga vård. Beroende på hur medveten din närstående är om sin situation kan det hända att din vård inte är lika okomplicerad som du kanske hade hoppats. Om din närstående har demens eller har drabbats av Alzheimers kan det vara lämpligt att du ber någon om hjälp med uppgifter som klädbyten och tvätt.
 
Nedan följer några tips om hur du kan hjälpa närstående som inte kan tänka eller uttrycka sig tydligt.
Känna igen tecknen
Personer som du tar hand om kan eventuellt uppvisa en del tecken på att behöva gå på toaletten. Det kan röra sig om att de skruvar på sig, drar i kläderna eller står upp och sätter sig igen. Försök hålla dem under nära uppsikt så ofta som möjligt. Se till att du lär dig deras beteenden så att du kan känna igen tecknen på att du behöver hjälpa till.
Bilda regelbundna vanor
Det är viktigt att vara förberedd när din närstående behöver gå på toaletten. Detta hjälper honom eller henne att bli lugn och bekväm och underlättar din roll som vårdgivare. Att ha tillgång till de rätta inkontinensprodukterna är en bra början. Det är också till god hjälp att uppmuntra honom eller henne att bilda regelbundna toalettvanor. När du vet att din närstående behöver gå på toaletten hjälper du till att bibehålla hans eller hennes självkänsla.
Planera i förväg
När du har de rätta produkterna nära till hands gör det dina vårdinsatser mycket enklare. Om du är väl förberedd blir det lättare för dig att hjälpa din närstående att känna sig ren och bekväm. Se därför till att ha en uppsättning inkontinensprodukter, , plastpåsar som kan förslutas och ett extra klädbyte till hands. Det ger dig möjlighet att hjälpa din närstående närhelst det behövs. Om du tänker ta med din närstående ut på en dagsutflykt bör du komma ihåg att planera vilka toaletter som finns tillgängliga eller var du skulle ha möjlighet att tvätta och byta på honom eller henne.
Tillhandahålla hjälp
Om din närstående har en längre framskriden form av kan du hjälpa till när det är dags att gå på toaletten. Uppmana honom eller henne att gå på toaletten med din hjälp. Gör en bedömning och försök fastställa de bästa tiderna att göra det för att klara toalettbesöken när de behövs. När du har identifierat dessa tider är det viktigt att ni håller er till planen och använder toaletten vid samma tidpunkter varje dag.
 
Detta kan hjälpa din närstående att bilda regelbundna vanor och potentiellt minska antalet episoder med inkontinens.