Urinvägsinfektioner hos äldre

Vet du vad du ska uppmärksamma och hur man förebygger en urinvägsinfektion? Urinvägsinfektioner är vanligare hos personer med och äldre personer. Därför är det viktigt att veta vad du ska uppmärksamma och hur man förebygger en urinvägsinfektion.

En urinvägsinfektion är något som vem som helst kan få, men vissa är mer benägna än andra. Om du vårdar en anhörig med inkontinens eller annan diagnos finns det ett par saker som kan vara bra att uppmärksamma.

Vad är en urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner uppstår när skadliga mikrober tar sig upp i de nedre eller övre urinvägarna. Detta kan leda till obekväma och ibland seriösa symtom. I de flesta fall kommer bakterierna som infekterar de nedre urinvägarna från våra egna kroppar.

E. Coli är den vanligaste bakterietypen som orsakar urinvägsinfektion. Den lever vanligtvis i tarmarna och kan infektera urinvägarna när urinröret utsätts för avföring.

Vilka är de vanligaste symptomen på urinvägsinfektion?

 • Smärta eller brännande känsla vid urinering
 • Frekvent urinering eller konstanta urinträgningar
 • Små mängder urin
 • Spår av blod i urinen
 • Mörk, grumlig eller starkt luktande urin
 • Att frysa, men vanligtvis utan att ha feber
 • Plötslig urininkontinens

Vad är skillnaden mellan nedre och övre urinvägsinfektion

Generellt är inte urinvägsinfektioner farliga, även om de är smärtsamma. De behandlas vanligtvis med antibiotika på recept från läkare, men om de inte behandlas kan infektionen sprida sig från de nedre urinvägarna till de övre urinvägarna och njurarna. En sådan infektion kan potentiellt skada njurarna eller orsaka njursvikt. Om detta sker blir symtomen avsevärt mycket svårare, med exempelvis ryggsmärtor, illamående och feber. Från njurarna kan infektionen komma in i blodomloppet (urosepsis) och sprida sig till andra delar av kroppen, vilket är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver intensivvård.

Svaga symtom hos äldre

Symtomen på en infektion kan vara svaga och otydliga hos personer med nedsatt immunförsvar och diabetes såväl som hos äldre personer, särskilt de med demens. Symtom kan till exempel inkludera svagt allmäntillstånd, förvirring, illamående, yrsel, plötslig eller ökad inkontinens. Ofta tycks dessa symptom hänga samman med andra sjukdomstillstånd som är orelaterade till urinvägsinfektion, vilket gör infektionen svårt att känna igen.

Därför är det viktigt att veta vad som är normalt för den du vårdar, så att infektionen kan identifieras snabbt och behandlas omgående.

Sjukdomar som kan föväxlas med urinvägsinfektion

Illaluktande och mörk urin utan några andra symtom bör inte förväxlas med urinvägsinfektion. Vi har faktiskt ”snälla” bakterier i blåsan, och dessa bakterier visar inte några andra symptom än illaluktande urin. Detta är harmlöst och bör inte behandlas med antibiotika.

Att inte dricka tillräckligt kan också orsaka mörk, grumlig och illaluktande urin. Se därför till att din närstående dricker ordentligt.

Vem kan få urinvägsinfektion?

Vem som helst kan få en infektion, men personer med andra sjukdomstillstånd är mer sårbara och löper högre risk att drabbas av urinvägsinfektion. Exempel på mer utsatta är äldre personer och de med diabetes eller kvarliggande kateter.

Den största anledningen till att kvinnor är mer benägna att drabbas av urinvägsinfektion har att göra med den kvinnliga anatomin. Urinröret är kortare än hos män och sitter även närmare anus, från vilket bakterier kan komma in i urinvägarna. Hos kvinnor sjunker även östrogennivåerna med åldern. Detta kan leda till att väggarna i urinvägarna blir tunnare och torrare. Den skyddande slemhinnan sjunker i pH-värde och blir mindre sur, vilket gör att den blir mindre benägen att bekämpa infektioner. Därför rekommenderas östrogenhormonbehandling för att förebygga urinvägsinfektioner.

Att inte kunna tömma blåsan ordentligt är ett annat exempel på något som kan öka risken för urinvägsinfektion, eftersom bakterier kan växa i kvarvarande urin. Resturin kan orsakas av många saker, såsom förstoppning, flödesblockage från en förstorad eller framfall, ryggmärgsskada eller nervskada som stör de normala urinvägsfunktionerna.

Att förebygga infektion genom ordentlig hygien, hudvård och rutiner för toalettbesök är mycket viktigt.

Förebygg urinvägsinfektioner med god hygien och hälsosamma vanor

Den viktigaste förebyggande metoden är att hålla könsorganen rena och hälsosamma, så att de kan skydda sig själva mot infektion. Kom också ihåg att dricka ordentligt, eftersom uttorkning kan orsaka symtom liknande urinvägsinfektion, och urinering kan även skölja ut oönskade bakterier från urinvägarna. Slutligen, hjälp din närstående att tömma blåsan ordentligt, eftersom kvarlämnad urin i blåsan ökar risken för att bakterier frodas och växer.

Enkla steg för att undvika urinvägsinfektion

 • Torka framifrån och bakåt för att undvika att transportera bakterier till urinvägarna
 • Avlägsna förbrukade inkontinensprodukter bakåt och inte framåt
 • Tvätta inte för mycket eller använd stark tvål i det känsliga könsområdet
 • Använd TENA tvättkräm för rengöring om huden är skör och TENA barriärkräm som skydd.
 • Torka huden när du byter hygienprodukter eftersom bakterier växer bättre i fuktiga områden
 • Använd högkvalitativa, andningsbara inkontinensprodukter med torr yta från TENA.
 • Vaginal östrogenbehandling rekommenderas ofta för att förebygga urinvägsinfektioner

Hjälp den du vårdar att använda toaletten

Det kan vara svårt att använda toaletten för de som har problem med rörligheten eller andra funktionsnedsättningar, och många med sjukdomstillstånd har svårt att helt tömma sin blåsa. Detta kan orsaka problem eftersom kvarvarande urin kan fungera som ett ställe för bakterier att växa. Genom att hjälpa din närstående med bra toalettrutiner kan du undvika en onödig infektionsrisk.

Här är ett par tips:

 • Se till att din närstående hinner till toaletten i tid
 • Undvik förstoppning och säkerställ regelbunden tarmtömning
 • Se till att din närstående har en bekväm och korrekt sittposition på toaletten som möjliggör tömning av blåsa och tarm. Med det menas att sitta lätt framåtlutad med böjda knän och fötterna vilande på golvet eller en pall. En förhöjd toalettstol, en pall eller en mjuk kudde på toalettsitsen kan också hjälpa.
 • Hjälp till med en andra eller tredje tömning. Med det menas att uppmuntra din närstående att stå upp och sitta ner igen ett par gånger efter tömning. Detta kan underlätta att få ut urin som kvarlämnats efter första tömningen.

Hur man behandlar urinvägsinfektioner

Det är viktigt att känna igen de tidiga tecknen på urinvägsinfektion för snabb diagnos och behandling, särskilt avseende svagare äldre personer som kanske visar färre symptom och drabbas hårdare. Uppmärksamma och kommunicera med din närstående om förändringar i era dagliga rutiner.

Fullständig diagnos ställs av en läkare. Den kommer att baseras på resultatet av ett urinprov och infektionens symtom. Om en övre eller nedre urinvägsinfektion har diagnostiserats och behandlig behövs kommer läkaren att bestämma vilken antibiotika och vilken dos som ska föreskrivas.

Lindra symtomen vid urinvägsinfektion

 • Säkerställ att personen du vårdar dricker ordentligt för att skölja ut bakterierna
 • Antiinflammatoriska läkemedel* utan steroider kan lindra vissa symtom såsom smärta, feber och inflammation.
 • Håll en värmedyna mot ländryggen eller magen för att minska smärtan

 

* Antiinflammatoriska läkemedel är en typ av smärtställande medicin som lindrar smärta, feber och inflammation.

"Försök ställa dig upp och sätta dig ner igen eller byta position för att tömma blåsan helt och hållet."

Josefine Grandin

Distriktssköterska/Uroterapeut