Min närstående behöver mycket hjälp

De sätt som du tar hand om dina närstående på är beroende av deras fysiska tillstånd och hur mycket stöd och hjälp de behöver från dig.
 
Klarar de inte att stå upp och bära sin egen vikt? Spenderar de den största delen av tiden till sängs? Och måste du hjälpa dem med påklädning och tvätt? Om någon av dessa beskrivningar stämmer ska du läsa detta avsnitt. Här kan du få tips om hur du kan ta hand om dem bättre och mer effektivt.

God hygien

En av de viktigaste sakerna du kan göra för din närståendes hälsa och komfort är att hjälpa honom eller henne med den personliga hygienen. Det är dock en mycket personlig del av vården och i början känns det generande för vissa vårdgivare. Även om du kanske tycker att det är svårt och utmanande, kan din hjälp ge din närstående några av de mest givande stunderna under omvårdnaden. Det kan till och med hjälpa till att stärka era band. 

Hudvård hos de äldre

Som du säkert vet åldras vår hud i takt med att vi blir äldre. Den blir till slut ganska skör. Resultatet är att äldre personer behöver en särskild hygienrutin som är utformad med deras ömtåliga hud i åtanke. Detta gäller särskilt om de har , eftersom urin och avföring irriterar och skadar deras hud. Skonsam rengöring och gott skydd förhindrar hudirritation och infektioner. Det är också lugnande och hjälper din närstående att känna sig ren, bekväm, fräsch och frisk. Därmed kan din närstående faktiskt också få bättre självförtroende. 
 
Det finns tre steg som man måste tänka på när man vårdar de äldres hud: rengöra, återställa och skydda. För dessa uppgifter kan hudvårdssortimentet från TENA vara till hjälp. Det är skräddarsytt för äldre personers ömtåliga hud.

Försvagad hud och liggsår

Det är som vi redan har nämnt en god idé att skydda äldre personers hud mot urin och avföring, eftersom sådana ämnen kan vara särskilt irriterande. Försök kontrollera din närståendes hud varje dag när du tvättar honom eller henne. Då kan du vidta åtgärder om du ser att huden har försvagats och se till att tillståndet inte förvärras. Du kan se praktiska tips om hur man vårdar en inkontinent persons hud i avsnittet Inkontinens och hygien.
 
Det kan hända att den person som du tar hand om ligger till sängs under långa perioder och inte kan byta ställning regelbundet. I sådana fall finns det en risk för att huden försvagas och att det bildas liggsår. Du kan förhindra detta genom att hjälpa din närstående att byta ställning regelbundet. Ni kan betrakta dessa rörelser som enkel daglig träning. Det kan dessutom vara ett bra tillfälle att ge din närstående lite massage för att stärka honom eller henne och lätta på trycket som sängliggandet medför. Tala med din läkare för att få reda på mer om hur man förhindrar liggsår.

Inkontinensprodukter

Ligger personen som du vårdar mestadels i sängen? Och har han eller hon ? Om så är fallet är det bäst att använda specialanpassade inkontinensskydd, som till exempel bältesskydden TENA Flex eller allt-i-ett-skydden TENA Slip. Dessa produkter är utformade för att skydda mot medelstora till stora urinläckage.

Gå till sängs och stiga upp säkert

Den person som du tar hand om kan eventuellt behöva din hjälp för att stiga upp ur sängen. Sådana uppgifter, som när du lyfter eller flyttar din närstående, kan vara ganska påfrestande för ryggen. Du kan minska risken för skador, exempelvis på din rygg, genom att lära dig säkra lyfttekniker samt att alltid ta hänsyn till ergonomi när du vårdar din anhörig.

Gå omkring

Om din närstående kan förflytta sig med hjälp av ditt stöd är det bra om du låter honom eller henne göra det. Det behövs inte mer än lite regelbunden träning för att bibehålla styrkan i musklerna och förbättra din närståendes humör. Innan du gör det är det dock viktigt att se till att det är riskfritt att förflytta sig i hemmet.

God kosthållning och vätskeintag

Det kan hända att din närstående är benägen att dricka mindre för att inte behöva gå på toaletten för ofta. Detta kan dock leda till problem. Det kan innebära att urinen blir mer koncentrerad och leda till ökade hälsorisker. Försök uppmana din närstående att dricka som vanligt, när han eller hon känner sig törstig. 
 
Måltider är ett annat viktigt hänsynstagande. Kom ihåg att en måltid handlar om mer än bara näring. Den är dessutom ett socialt tillfälle – något som du och din närstående kan göra tillsammans. Det vore kanske en god idé att bjuda in andra familjemedlemmar och vänner på middag, så att ni kan sitta tillsammans och prata och få ett gott skratt. Sällskapet kommer att vara nyttigt för din närståendes hälsa och humör. 

Känna närhet och sammanhang

Oavsett hur gamla vi är mår vi bra av att hålla någon i handen, få ryggen masserad eller få varma kramar. Det känns skönt att bara vara i kontakt med familjemedlemmar och vänner. När en person är ensam den största delen av sin tid blir dessa känslor ännu viktigare.
 
Erfarna vårdgivare berättar att även små aktiviteter och saker som ni gör tillsammans kan hjälpa till att göra dagen ljusare för den person som du tar hand om.

Tveka inte med att be om hjälp

När vi talar med erfarna vårdgivare är deras första rekommendation alltid att be andra om hjälp och stöd. De kan vara familjemedlemmar, vänner, hemvården eller socialtjänsten.