Om demens

Förstå tecknen på demens

Om någon i din närhet åldras kan det hända att han eller hon börjar bli glömsk. Eller lätt blir förvirrad. Eller inte kan utföra uppgifter som tidigare var lätta att utföra. Dessa tecken kan vara början på demens, en vanlig störning när man åldras. Det viktiga är att du har detta i åtanke och skaffar så mycket information som möjligt om din närståendes tillstånd. Att få riktigt god kännedom om det som han eller hon ställs inför varje dag kommer att hjälpa dig att erbjuda den bästa möjliga vården. Du kan få mer information om demens från vår samarbetspartner Dementia Forum genom att klicka på bilden till höger. 

Vad är demens?

Demens är en generisk term för flera olika symtom som orsakas av skada på hjärnan. De kan visa sig på olika sätt, beroende på vilka delar av hjärnan som påverkas. Personens minne och förmåga att planera och utföra vanliga uppgifter försämras i de flesta fallen. 
 
Språket och personens tidsuppfattning och förmåga att orientera sig är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Oro, depression och beteendeförändringar kan också vara delar av sjukdomsförloppet. Dessa symtom gör det svårt för dementa personer att leva utan stöd och hjälp från deras närmaste.
 
Termen demens beskriver en uppsättning symtom som omfattar minnesförlust, humörsvängningar och svårigheter att kommunicera och resonera. Det finns många typer av demens. De vanligaste är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Olika typer av demens

Många former av demens är progressiva, vilket innebär att symtomen uppträder långsamt och förstärks gradvis. Om du eller en närstående har svårigheter med minnet eller andra förändringar i tankeförmågan är det viktigt att inte ignorera det. Tala med en läkare för att få reda på orsaken. En läkarundersökning kan eventuellt avslöja ett tillstånd som kan behandlas. Kom också ihåg att även om symtomen antyder att det rör sig om demens, kan en tidig diagnos ge en person möjlighet att få maximal fördel från tillgängliga behandlingar och eventuellt ett tillfälle att delta i kliniska försök eller studier. Den ger också tid att planera inför framtiden.

Sjukdomar

Demens är inte en enda sjukdom. Det är en generisk term för flera olika symtom som kan bero på olika sjukdomar och typer av skador. Vi har valt att koncentrera oss på de fem vanligaste typerna av demens, men vi kommer också att beskriva de andra typerna i korthet.  
 
Alzheimers sjukdom – med denna sjukdom får personen ökande svårigheter att kommunicera. Tidig diagnos är viktig.
 
Vaskulär demens – detta tillstånd fortskrider normalt i större eller mindre steg efter större eller mindre slaganfall. 
 
Frontallobsdemens – detta kallas också pannlobsdemens och är en av de primära degenerativa demenssjukdomarna.
 
Huntingtons sjukdom – detta är ett mycket ovanligt tillstånd: det uppskattas att fem av 100 000 människor drabbas. 
 
Lewy-kroppsdemens – det uppskattas att denna typ av demens står för 2–20 % av alla demensfall.
 
Blandad demens – denna typ diagnostiseras när symtomen visar att det förekommer flera demenstyper samtidigt. 
 
Sekundära demenssjukdomar – denna grupp omfattar omkring 80 sjukdomar och skador, t.ex. hjärntumörer, alkoholmissbruk och olika bristsjukdomar.
 
Parkinsons sjukdom – denna sjukdom orsakas av en brist i en neurotransmittor som kallas dopamin och står för 1,2–3 % av alla demensfall.

Att leva med demens

När någon blir diagnostiserad med en demenssjukdom kan det komma som en chock både för dig som närstående och för personen ifråga, vilket kan röra upp många olika känslor efter diagnosen. Det är dock viktigt att förstå att det inte betyder slutet på livet. Livet handlar om möjligheter och utmaningar, även i svåra situationer. 
 
Läs mer på dementiaforum.org.