Varför TENA

Barn utvecklas i sin egen takt och på olika sätt, oavsett om det handlar om att gå och prata eller att knyta skorna. Detta stämmer också när det är dags för pott- eller toaletträning. För vissa barn är det helt naturligt att hålla sig, men det kan av olika anledningar ta lite längre tid för andra. Det kan handla om en tillfällig brist på kontroll som sängvätning eller ett mer permanent fall av inkontinens. Det kan vara bekymmersamt för hela familjen att hantera detta. Barnen kan känna sig generade och oroliga för att olyckan ska vara framme, medan det kan vara svårt för föräldrarna att veta hur det hanteras på bästa sätt.
 
Det är anledningen till att TENA utöver inkontinensprodukter tillhandahåller tips och rådgivning från andra föräldrar och vårdgivare för att hjälpa dig veta vad du ska tänka på när du försöker hantera situationen.