Lär dig hantera ditt barns inkontinens

Oavsett om det handlar om dagvätning eller sängvätning kan det vara knepigt att diskutera och hantera ditt barns inkontinens. I din roll som förälder eller vårdgivare är det viktigt att inte bara hitta de inkontinensprodukter som ger bäst skydd och komfort. Du måste också kunna förstå och stötta barnet för att öka dess välbefinnande. Här är några tips om vad du ska tänka på när du talar med ditt barn och hanterar barnets inkontinens.

Var lugn och öppen

Barn har lätt att lägga märke till otålighet. Därför måste du vara lugn och öppen och tala om frågan på ett ärligt sätt. Tala dessutom ofta om ämnet, eftersom det är viktigt att du är medveten om hur ditt barn mår och om det finns något som barnet undrar över. Precis som med alla ämnen känns det mer normalt att tala om det ju oftare det sker.

Normalisera situationen

Barn kan känna oro över att någonting är fel med dem. Därför är det bra att försäkra dem om att det inte är deras fel och att det är mycket sannolikt att andra barn upplever samma sak. Förklara för ditt barn att det troligtvis finns ett eller två andra barn i samma klass med samma problem och att de är precis lika generade över att prata om det. Det är bra att påpeka att inkontinens inte är något man behöver skämmas för och att det finns bra behandlingsalternativ på marknaden.
 
Om du eller något av barnets syskon har befunnit er i samma situation är det bäst att berätta om det. Det är hoppfullt för barn att inse att andra har genomgått samma sak och att det var ett övergående skede. 

Fakta och siffror om inkontinens hos barn

Med avseende på ålder gäller följande i allmänhet:
 
  • Sängvätning är den vanligaste typen av inkontinens hos barn, medan dagvätning påverkar 2–4 % av barn i åldrarna 5 till 7 år. 
  • Vid 3 års ålder är omkring 3 av 4 barn toalettränade.
  • Vid 5 års ålder är omkring 1 av 10 barn sängvätare.
  • Vid 10 års ålder är omkring 1 av 15 barn sängvätare.
 
Varje barn är unikt och annorlunda, och det är även de faktorer som påverkar inkontinensen. Därför är det alltid bäst att vända dig till din läkare eller vårdpersonal med frågor eller bekymmer.  

En liten biologilektion med herr Urinblåsa

När man berättar för barnen om varför och hur inkontinens uppstår hjälper det till att göra det lättare för dem att förstå. Därför är ett samtal med ditt barn om hur kroppen och urinblåsan fungerar ett viktig steg att ta. Besök ditt lokala bibliotek och låna några böcker om detta ämne, eftersom ett visuellt hjälpmedel kan göra det lättare för ditt barn att ta till sig och förstå det du berättar om. 
 
För yngre barn kan du till och med skapa en berättelse kring situationen för att göra det lättare att relatera till den. Du kan exempelvis säga att ”herr Urinblåsa håller fortfarande på att lära sig sitt jobb och lära känna alla arbetskamrater, men det dröjer inte länge innan alla kan arbeta tillsammans”. 
 

Genans

Oavsett om ditt barn är en skådespelare, en konstnär, en idrottsman eller bara ditt barn, får han eller hon aldrig definieras eller beskrivas som en sängvätare. Sådana uttalanden förstärker tabut kring frågan. Se i stället till att barnen förstår att det inte är deras fel och att det inte heller är något som de har kontroll över. Det är också en god idé att hjälpa dem förstå att det finns många bra produkter och lösningar som hjälper till att hantera deras inkontinens.