Rådgivning för föräldrar och lärare

Rådgivning från föräldrar och vårdgivare om allt från att skapa en väl fungerande sömnrutin till att förmå ditt barn att äta sina grönsaker är ofta ovärderlig. Även om man inte talar särskilt ofta om inkontinens på barnens dagis, kan det vara till stor hjälp att veta vad andra har gjort. 
 
De resurser som följer nedan, med allt från att veta vad man ska tänka på till att höra praktiska råd och tips för att hantera inkontinens i hemmet eller i situationer som skolresor, kan hjälpa till att minska stressen i dina upplevelser. De ger dig möjlighet att ge ditt barn det bästa möjliga stödet.