Grundläggande fakta om urinblåsan och hur den fungerar

Det är frustrerande för både barn och vuxna att inte förstå varför och att inte kunna kontrollera det man tycker att man borde klara av. När det handlar om inkontinens är det därför bättre att tala öppet med barnen för att hjälpa dem att förstå orsaken till urinläckaget. Detta försäkrar barnen om att det inte är deras fel och att de inte har gjort något fel. 
 
Nedan har vi sammanställt grundläggande information om urinblåsan och vanliga orsaker till inkontinens hos barn för att ge dig nödvändiga fakta och hjälpa dig att ge ditt barn bättre förståelse.
Kroppens filtreringssystem
Urinblåsan är en del av kroppens urinsystem. Kroppen absorberar vätska varje gång du äter eller dricker. Njurarna ansvarar för att filtrera bort avfallsprodukter från dessa vätskor och producera urin. Urinen droppar sedan ned från urinledarna till urinblåsan – en ballongformad muskelsäck som expanderar och fylls. Hjärnan får den första signalen från urinblåsan när den är ungefär halvfylld. Denna signal talar om att det snart är dags att tömma urinblåsan. När urinblåsan är full talar hjärnan om för dig att det är dags att kissa. När du sitter på toaletten talar hjärnan om för slutmusklerna runt urinröret att det är dags att öppna och att urinblåsans muskler ska dra sig samman och tömma. 
 
När vi sover producerar hjärnan ett hormon som hjälper till att bromsa upp produktionen av urin i njurarna. Detta hjälper till att minska behovet att gå på toaletten under natten. 
Om sängvätning
Kroppen måste kunna göra tre saker för att ett barn ska kunna hålla sig torrt på natten:
  • Styra mängden producerat urin
  • Lagra urinen i urinblåsan
  • Vakna på natten för att gå på toaletten om urinblåsan är full
Många barn sover riktigt djupt och lägger inte märke till signaler om att urinblåsan behöver tömmas. Deras muskler i blåsan kan vara överaktiva eller också producerar hjärnan inte tillräckligt mycket hormon för att bromsa upp njurarnas urinproduktion. Vart och ett av dessa tillstånd kan leda till urinläckage – både dagvätning och sängvätning. Men när barnen växer och deras kroppar utvecklas kan dessa tillstånd lösas automatiskt. 
Sängvätning kan vara ärftlig
Allmänt sett kan det finnas 40 % risk för att ditt barn kissar i sängen om du eller din partner gjorde det. Risken ökar till 70 % om båda föräldrarna var sängvätare. Sängvätning kan fortsätta genom flera generationer, men kom ihåg att det inte är någons fel, utan bara kroppen som utvecklas.
Förstoppning
Förstoppning är ofta en icke känd orsak till dagvätning och sängvätning. Om ditt barn har förstoppning kan det trycka mot urinblåsan och minska mängden urin den rymmer. Om både förstoppning och sängvätning inträffar kommer läkaren ofta att behandla förstoppningen först. Detta kan förbättra vätningstillståndet betydligt och i vissa fall bota det. 
 
I syfte att säkerställa en frisk tarm och urinblåsa bör du se till att ditt barn skaffar hälsosamma och regelbundna mat- och dryckesvanor. Försök att dricka mer till frukost och under dagen och undvik att dricka för mycket innan sänggåendet. En regelbunden rutin för toalettbesök kan också vara till hjälp. 
Oro är ingen orsak
Man tror ofta att dåligt självförtroende är orsaken till urinläckage hos barn, men det finns mycket få vetenskapliga bevis på detta. Det dåliga självförtroendet kan dock vara resultatet av ett vätningstillstånd. Beroende på omständigheterna kan detta ske omkring den ålder då ditt barn börjar skolan och blir mer socialt. Vårdpersonal betonar vikten av att försäkra barnen om att inkontinens är något som antagligen kommer att försvinna när de växer och om att det finns tillgängliga behandlingsalternativ. Att skicka ut positiva signaler kan hjälpa dem att förbättra självförtroendet.  
 
Oavsett orsaken, om barnet är oroligt eller har dåligt självförtroende, är det alltid viktigt att hitta orsaken och hantera den med stor känslighet. 
Överaktiv blåsa
Det kan hända att barnet har en ”överaktiv blåsa”, vilket innebär att urinblåsan inte förblir avslappnad och kräver tömning innan den blir full. Detta innebär att ditt barn eventuellt behöver gå på toaletten oftare och känner ett trängande behov att kissa när de gör det. Detta kan också orsakas av en urinvägsinfektion, liten kapacitet i urinblåsan eller förstoppning.
Nedsatt blåskapacitet
Detta är ett tillstånd där urinblåsan inte rymmer en normal mängd. Hos vissa barn påverkar nedsatt blåskapacitet endast barnets förmåga att lagra urin under natten, även om de har en normalt fungerande blåsa under dagen. Det är svårt att mäta hur mycket urin ditt barn tömmer och att veta om det är orsaken till inkontinensen. Därför är det bäst att boka in ett besök hos din läkare eller vårdpersonal. Under ett sådant besök kan du bli ombedd att registrera ditt barns urineringsmönster i en blåsdagbok, för att hjälpa dem att förstå vad den bakomliggande orsaken är.  
 

Läs mer under rådfråga din läkare

Undviker toalettbesök
Ibland kan det hända att barn avsiktligt undviker att gå på toaletten under längre perioder. Det kan bero på att barnen inte vill använda toaletterna i skolan på grund av dålig lukt eller på att de inte vill avbryta en aktivitet som de gillar. Barn har olika strategier för att klara detta. De kan stå med benen i kors eller sitta på hälen för att förhindra att urinen tränger ut. 
 
Undvikande av toalettbesök innebär att de inte tömmer urinblåsan tillräckligt ofta och att de ignorerar signaler från hjärnan om att blåsan är full. Detta orsakar trängande känslor och ökar risken för att de inte kan ta sig till toaletten i tid. 
 
Du kan hjälpa till att lösa detta genom att upprätta en regelbunden rutin för toalettbesök. Det kan vara enklare att upprätta den kring vissa händelser snarare än tider, t.ex. före måltider eller innan barnet går hemifrån. Det bästa är det som är lättast att komma ihåg och mest bekvämt för barnet.  
 
Det är också viktigt att se till att barnen har rätt hållning när de sitter på toaletten. Om de sitter i ett läge som spänner musklerna i bäckenbotten, t.ex. sitter på toalettkanten med benen ihop, kan de känna att det är svårt att tömma blåsan. Uppmuntra därför ditt barn att koppla av och ta den tid som behövs. 
Medicinska orsaker och funktionell inkontinens
Urinläckage hos barn kan också vara en biverkning av ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning. I fall av cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck, hjärnskada eller nervskada kan förmågan att ta emot de rätta signalerna från hjärnan om att tömma urinblåsan vara fysiskt hämmad eller också drabba förmågan att gå på toaletten. Ibland kan en upprepad urinvägsinfektion eller till och med en smärre deformitet i urinvägarna också vara orsaken.

Om du är en förälder eller vårdgivare som har ett barn med allvarlig skada eller funktionsnedsättning, kan du hitta mer information under Anhöriga.


Om ditt barn kan ta sig till toaletten på egen hand behöver du bara avlägsna alla hinder på vägen dit och se till att barnet bär kläder som är lätta att ta av sig. 
Andra orsaker
Vi har visserligen behandlat många av de vanliga orsakerna till inkontinens hos barn, men det finns andra saker som kan bidra. Tala med din läkare eller vårdpersonal om du har fler frågor eller synpunkter.