Blandinkontinens

är när du har både , det vill säga, ofrivilliga läckage vid ökat buktryck som bäckenbottenmuskulaturen inte orkar hålla emot och , det vill säga, att din blåsa är överaktiv. Du märker dock troligen att det bara är en av typerna som ger mest besvär.
 
Det bästa du kan göra för att minska risken för alla typer av är att stärka bäckenbotten. Så lite som fem minuter per dag kan göra en enorm skillnad och kan minska risken rejält för att läckage uppstår. 
 
Du kan även hantera symptomen från blandinkontinens genom att använda trosskydd, bindor eller absorberande engångsunderkläder. Besök vår produktsida för att hitta det som passar dig eller för att beställa ett gratisprov.