Hur man hanterar urinläckage och intimitet

Jo då, du kan fortfarande njuta av sex

under sexuellt umgänge är vanligare än vad du tror. Och det kan hända kvinnor i alla åldrar. Hur stor mängd som läcker ut och hur ofta varierar mycket beroende på vilken typ av urinläckage du lider av. Det finns dock en rad saker du kan göra för att minska problemen, eller till och med helt slippa dem. Det kanske viktigaste rådet av alla är att prata med din partner om det. Med tillit och förståelse är det enklare att bibehålla de intima relationerna i ett förhållande.
 
Så här kan du undvika urinläckage under sex:

  • Töm blåsan. Genom att tömma blåsan innan du har sex kan du minska riskerna rejält för läckage, och dessutom storleken på dem. Dessutom hjälper det ofta att undvika drycker som te, kaffe och alkohol.
  • Träna bäckenbotten. Studier visar att kvinnor som regelbundet utför knipövningar får mindre problem med läckage under sex. Dessutom kan träningen av bäckenbottenmusklerna göra att du får mer intensiva orgasmer. 
  • Försök byta ställningar. Vissa sexställningar ger mindre tryck på blåsan och urinröret.

Prata med din läkare. Det kan verka som en självklar sak att göra men du bör verkligen inte vara blyg för att prata med din läkare om att läcka urin vid samlag. Urinläckage kan behandlas och din läkare kan ge dig praktiska råd eller skriva ut en remiss till en specialist.