Urinläckage till följd av sjukdom

Störningar som kan påverka urinblåsan

Det finns flera åkommor som inte har något samband med varandra som utgör en risk för att drabbas av blåsproblem. Vad som är positivt med dessa inkontinenstyper är att det finns en god chans att bli av med läckagen när du väl lyckas behandla de bakomliggande orsakerna. Här kommer ett par exempel:
 
  • Stroke. Nedsatt rörelseförmåga är en vanlig konsekvens av stroke och detta tillstånd ökar risken för funktionell urininkontinens. 
  • Diabetes. Kvinnor som har diabetes är mer benägna att få nedsatt känslighet i urinblåsan, vilket i sin tur kan leda till överrinningsinkontinens. Diabetes är också kopplat till väldigt stora urinmängder orsakat av höga blodsockernivåer. Detta ökar risken för läckage.
  • Övervikt kan orsaka eftersom att bukfettet sätter extra tryck på bäckenbotten och urinblåsan. 
  • En urinvägsinfektion med bakterier som irriterar blåsans insida kan ge trängningskänslor.