Olika typer av inkontinens

Genom att förstå vilken typ av inkontinens du har kan du hantera den på ett bättre sätt.

Tre huvudtyper av inkontinens

Överaktiv blåsa, urinläckage, svag blåsa. Det finns många sätt att beskriva inkontinens på. Och även om alla i slutändan säger samma sak - ofrivilligt urinläckage - kan det vara bra att förstå de tre huvudtyperna av inkontinens som drabbar kvinnor: ansträngning, trängning, och blandform.