Uppmaning till försiktighet

TENA söker aldrig privatpersoner till produkttest online

 

Uppmaning till försiktighet - TENA söker aldrig privatpersoner till produkttest online

IDet har kommit till vår kännedom att privatpersoner blivit tillfrågade om att delta i test av inkontinensskydd. 

Kontakten, som har tagits via sociala medier, hänvisar bland annat till TENA. Detta är inget TENA står bakom och vi vill uppmana till försiktighet.
Blir du kontaktad rekommenderar vi dig att genast höra av dig till Polisen. 

Här finns information om hur du polisanmäler bedrägeriförsök: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Bedrageri/.