ORDLISTA

Ord och begrepp inom inkontinens.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är problem med ofrivilligt läckage som uppstår vid fysisk ansträngning som hosta, nysningar eller fysisk träning. Bäckenbottenmuskulaturen och ligament som stöder urinblåsan är för svag för att hålla kvar urinen i blåsan.

Bäckenbottenmuskler

Bäckenbottenmuskulaturen är en grupp av muskler i bäckenet som bildar en botten mellan benen. De sitter mellan pubisbenet framtill och ryggradens nedre del baktill. Försvagning av dessa muskler kan leda till problem som urininkontinens och avföringsinkontinens, om ändtarmens slutmuskel är påverkad.

Efterdropp

Vid efterdropp töms inte urinblåsan helt och det fortsätter att droppa efter man kissat klart. Detta är även vanligt i samband med förstorad prostata eller svag bäckenbottenmuskulatur.

Inkontinens

Inkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage.

Inkontinensbehandlingar

Det finns många typer av behandling av urininkontinens. En behandling är livsstils intervention för att stärka bäckenbottenmusklerna, som till exempel blåsträning eller bäckenbottenträning. Förändring av vätskeintaget, toalettrutiner eller viktminskning kan också ofta hjälpa. Andra typer av behandlingar innefattar medicinering (eller läkemedelsgenomgång), inkontinenshjälpmedel eller operation. Operation rekommenderas endast efter en större utvärdering och när mindre invasiva behandlingsalternativ har misslyckats. Liksom för alla andra kirurgiska ingrepp bör en ordentlig utvärdering alltid utföras för att ta reda på exakt orsak till urinläckaget. Om man överväger operation bör man vara medveten om de potentiella riskerna och förväntad effekt av operationen. Inkontinenshjälpmedel i form av absorberande skydd bör användas under tiden man följer annan behandling, som livsstils intervention eller medicinering. Inkontinenshjälpmedel bör också användas efter behov när andra behandlingar har misslyckats eller inte fungerar.

Miktion

Kissa.

Överaktiv blåsa

En överaktiv blåsa är ett tillstånd som definieras av symtom som kännetecknas av trängande behov av att tömma blåsan, med eller utan trängningsinkontinens och vanligen med ökad frekvens både dag och natt.

Överrinningsinkontinens

Om du har ett mer eller mindre konstant urinläckage kan du ha problem med överrinningsinkontinens. Det orsakas oftast av att ett mekniskt hinder försvårar blåstömningen och som leder till att urinblåsan blir överfull och sedan läcker.

Prostata

En körtel hos män som sitter precis under urinblåsan runt urinröret. Den har till uppgift att förse spermierna med en vätska som gör att de transporteras lättare. Med åldern kan prostatakörteln förstoras och vara orsak till att urinen får svårare att passera. Symtom på detta kan vara svag stråle, avbrott i strålen, behov av att kissa ofta, behov av att behöva gå upp på natten, bråttom till toaletten och ibland en känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens är den vanligaste orsaken till urinläckage för män. Vid trängningsinkontinens upplever man ett plötsligt behov av att tömma blåsan och kan inte hålla sig tills man når en toalett. Man kan behöva tömma blåsan mer än fyra till åtta gånger om dagen och flera gånger under natten. Det är ofta kopplat till en förstorad prostata eller en följd av prostataoperation.

Urinläckage

Urinläckage är ett begrepp som vanligen har samma betydelse som inkontinens och gäller allt ofrivilligt läckage av urin.