SIFO-undersökning om inkontinens

Därför håller miljontals svenskar tyst om sin inkontinens - knappt hälften berättar för sin partner

Fler än var fjärde svensk uppger att de drabbats av eller . Men trots att det är så pass vanligt väljer två av tre att inte berätta för någon. Inte ens hälften berättar för sin partner. Av dem som däremot valt att berätta för omgivningen är det endast tre procent som ångrar sitt beslut. Det visar en undersökning som hygienföretaget Essity låtit Sifo göra.
 
Inkontinens eller urinläckage är väldigt vanligt. Forskning från 2013* visar att över en halv miljon svenskar har det minst en gång per vecka. Nyligen frågade Essity/Sifo svenskarna om de har drabbats – och om de i så fall valt att prata om det. Undersökningen visar att 27 procent, alltså drygt var fjärde person, råkar ut för det ofta eller ibland. Det motsvarar närmare 2,8 miljoner svenskar. 
 
Att tala om urinläckage och inkontinens med andra är det däremot få som vill. Knappt hälften (45%) av dem som drabbats har valt att berättaför sin partner. Endast en av tre (37%) har berättat för sina vänner, kollegor eller övriga familjemedlemmar. Främsta orsaken till att svenskarna håller problemen för sig själva är att det känns för privat, att man vill lösa det på egen hand eller att man hoppas det ska gå över.
 
– De här siffrorna visar hur otroligt viktigt det är att vi börjar prata om urinläckage och inkontinens och att folk faktiskt får höra hur vanligt det är. På det sättet kan vi bryta det tabu som råder och informera vilken hjälp som faktiskt finns att tillgå, säger Ingrid Sannum, försäljningsansvarig för Tena på Essity.
 
Och det lönar sig att vara öppen. Nästan alla som valt att berätta sin inkontinens eller urinläckage har bemötts med positiv respons. Drygt var fjärde (27%) uppger att familj och vänner reagerade positivt och att de är glada att de berättade. Vanligaste responsen var neutral eller ingen reaktion alls (66%) medan endast tre procent möttes av en negativ reaktion. En stor majoritet uppger också att de skulle vilja att deras partner berättade om han eller hon drabbats av urinläckage eller inkontinens.
 
5 vanligaste orsakerna till att vi avstår från att berätta för partnern att vi drabbats av urinläckage/inkontinens
 
1. Det känns för privat   21%
2. Jag hoppas det ska gå över   18%
3. Jag vill lösa det på egen hand   16%
4. För att jag skäms           14%
5. Jag är rädd att min partner inte ska förstå   8%