Du verkar befinna dig i <country>

Gå till TENA-webbplatsen för ditt land för lokal information.

Vad är en överaktiv blåsa?


Syndromet överaktiv blåsa är en vanlig beskrivning av ett stort antal problem som kopplas till trängningsbesvär. Det innebär inte inkontinens utan endast att du måste kissa ofta.

1600x500_overactivebladder.jpg


En överaktiv blåsa innebär normalt sett att du har en hög daglig urineringsfrekvens och även ofta nokturi. Kom ihåg, det är normalt att tömma blåsan mellan 4–8 gånger per dag. En överaktiv blåsa är vanligare hos äldre personer och hos kvinnor.


Vad orsakar en överaktiv blåsa?

Omfattningen av problemen som orsakas av en överaktiv blåsa varierar från bara ett något ökat trängningsbehov till ett konstant behov av att tömma urinblåsan. Orsakerna varierar och är ibland svåra att förklara, men en faktor kan vara obstruktion (blockering) av urinröret.

Irritation i urinblåsan

Irritation på insidan av urinblåsan kan leda till trängningar. En orsak är en urinvägsinfektion där bakterier irriterar slemhinnan på insidan av urinblåsan. Vissa drycker, som till exempel kaffe och energidrycker, innehåller ämnen som kan orsaka irritation. Stenar i urinblåsan är en annan faktor. 
 
Det finns också olika faktorer som kan orsaka irritation i urinblåsan från utsidan och därmed leda till trängningskänslor. Förstoppning samt gynekologiska tillstånd, som till exempel framfall eller äggstockstumörer, kan irritera urinblåsan från utsidan och även orsaka trängningar.

Livsstilsfaktorer och andra orsaker

Att dricka för mycket leder till stora mängder urin (polyuri), som orsakar trängningar och täta toalettbesök eftersom urinblåsan snabbt blir full. En viss typ av mat, som till exempel soppor, frukter och grönsaker, består av mer vätskor och kommer därför även att öka mängden urin.
 
En annan orsak till stora mängder urin kan vara på grund av obehandlad diabetes. Högt blodsocker (hyperglykemi) kan orsaka ökad törst och urinproduktion, dvs. polyuri.
 

TENA Lady

För kvinnor med urinläckage.
Brunhårig kvinna som ler mot kameran

TENA Men

För män med urinläckage.
Medelålders man med skägg som ler mot kameran

Vårdpersonal

För personal som vårdar personer med inkontinens.
Sjuksköterska och äldre kvinna som njuter av en trevlig stund tillsammans

Vård av anhörig

För dig som tar hand om en anhörig med inkontinens.
Äldre kvinna och en yngre släkting som har kul tillsammans

TENA Barn

För föräldrar som tar hand om barn med urininkontinens.
En ung 4-årig flicka tittar ut i världen med förundran och nyfikenhet

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.