En röntgenbild av en absorberande binda från TENA visar fibrerna i den absorberande kärnan i detalj

Hur skapar vi innovationer som minskar vår påverkan?

Vi har som mål att minska våra produkters och tjänsters miljöpåverkan, samtidigt som vi vill förbättra livskvaliteten för miljontals människor över hela världen. För att lyckas med det är livscykelanalysen central. Det är en globalt erkänd metod, baserad på internationella standarder, för att mäta produkternas påverkan i varje steg av livscykeln.

Bredvid logotypen för TENA Protects programmet syns ikoner för varje steg i produktens livscykel som omsluter texten ”CO2 50 % år 2030”.

Utvärdera produktens hela livscykel

Livscykeln för en produkt från TENA har fem faser: råmaterial, tillverkning, transport, användning och efter användning. Förutom användningen, som ligger i dina händer, så bidrar alla faserna med en procentandel i produktens totala koldioxidavtryck. Här beskriver vi hur vi tillverkar våra produkter och hur vi kan minska koldioxidavtrycket i varje fas tack vare vårt arbete med livscykelanalys (LCA).

Ikoner föreställande en hög stockar och två träd mot en grön bakgrund

Råmaterial

Här börjar allt: med material som pappersmassa och fibermaterial (nonwoven). Massan som används i våra produkters absorberande kärna kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar i Europa och Nordamerika. Vi använder tillförlitliga leverantörer i Europa och Asien för våra superabsorberande polymer (SAP) och våra fibermaterial kommer från leverantörer i Europa och Asien med fokus på att identifiera och utveckla ännu bättre material där det är möjligt.
Ikoner föreställande en fabrik och en väderkvarn mot en grön bakgrund

Tillverkning

I vår tillverkning så börjar vi med att noggrant granska och testa råmaterial för att säkerställa att de uppfyller våra kvalitetsstandarder. Därefter utformar vi den absorberande kärnan som vi täcker med superabsorberande polymerer för ännu bättre uppsugningsförmåga. 
 
Sedan lägger vi till fibermaterial och även självhäftande och elastiska material för att få en bra passform. Till sist formar vi produkterna till dess färdiga form – som trosskydd, binda eller trosor – och förpackar dem inför transport.
Ikoner som föreställer en lastbil och två moln mot en grön bakgrund

Transport

Vi vill hantera vår logistik på ett smart sätt. Därför väljer vi att samarbeta med framstående logistikpartner för våra transporter, för att hitta de kortaste rutterna och välja de minst koldioxidkrävande alternativen, som tåg och sjöfrakt. Vi har också blivit bra på att använda mindre förpackningar vid transporter för att minska avfallet och begränsa vår miljöpåverkan ännu mer.
Ikoner föreställande ett trosskydd och ett byxskydd mot en grön bakgrund

Användning

Det är vårt ansvar att reducera koldioxidavtrycket från våra produkter, men tillsammans kan vi göra ännu mer skillnad. Det är här du kommer in i bilden: genom att använda rätt produkt med rätt passform och absorptionsnivå för dina behov, eller för den som du tar hand om, har du en stor påverkan på produktens totala koldioxidavtryck.
Ikoner föreställande eld och ett återvinningskärl mot en grön bakgrund

Hantering efter användning

Här på TENA har vi ambitiösa mål. Ett av de viktigaste handlar om att utveckla produkter och tjänster för ett cirkulärt samhälle där mer återanvänds och mindre blir till avfall. Det betyder att vi måste ta ansvar för produktens hela livscykel, även efter användningen av våra produkter. Det finns stora utmaningar längst vägen, men vi innoverar varje dag och kommer med nya lösningar hela tiden.