Förpackningsbilder av TENA Silhouette trosor, TENA Discreet binda och TENA ProSkin Comfort

Effektiva produkter. Minskad miljöpåverkan.

På TENA arbetar vi ständigt med förbättringar genom att skapa smartare design, hitta bättre material, utveckla nya lösningar som minskar avfall och göra vår energianvändning renare och mer effektiv. Tack vare det arbetet har vi minskat koldioxidavtrycket från våra produkter med 21–43 % sedan 2008. Det innebär viktiga steg mot vårt ambitiösa mål om ett halverat avtryck i Europa år 2030. Här är bara några av de lanseringar som sticker ut i sortimentet.

Minskar vår påverkan. Steg för steg.

Se en översikt av våra senaste framsteg: bättre material, smartare design och inköp av certifierad förnybar elektricitet. 

Vad är koldioxidavtryck och varför är det viktigt?

För att bli en del av lösningen är det viktigt att förstå hur vi är en del av problemet. Det är här som koldioxidavtrycket spelar roll. Nedan förklarar vi kort vad koldioxidavtryck är och hur det fungerar.

* Diana Ivanova & Richard Wood, ”Top 1% of EU households have carbon footprints 22 times larger than climate targets allow,” The Conversation, August 27, 2020, https://theconversation.com/top-1-of-eu-households-have-carbon-footprints-22-times-larger-than-climate-targets-allow-142357.