Sängvätning och nokturi hos vuxna

Vad innebär sängvätning hos vuxna och nokturi?

Det finns två typer av nattlig . Den första är sängvätning (nattlig enures), vilket innebär ofrivillig urinering under natten i en ålder du förväntar dig att vakna torr. Detta ska inte blandas ihop med nokturi där personen istället måste gå på toaletten en eller flera gånger om natten för att kissa.

Sängvätning hos vuxna (nattlig enures) och nokturi

Frekvent urinering nattetid och vuxen sängvätning beror oftast på andra saker än vid liknande problem för barn. Vuxen sängvätning kallas för nattlig enures och orsaken till detta varierar. Du kan läsa mer om detta nedan. De vanligaste orsakerna till frekvent urinering är att kroppen producerar mer urin på grund av hormonförändringar, njurproblem, sjukdom eller som en biverkning av läkemedel. Dessa faktorer leder till nattlig enures (sängvätning) eller att du behöver gå upp och kissa flera gånger per natt (nokturi). Det är viktigt att notera att äldre personer normalt behöver gå upp för att kissa ett par gånger under natten.

Vad orsakar sängvätning hos vuxna (nattlig enures) och nokturi?

Kroppen förändras ju äldre vi blir och ett vanligt resultat av detta är att vi behöver besöka badrummet för att kissa oftare. Det är alltså helt normalt att komma till en punkt i livet där du behöver gå upp ett par gånger om natten för att kissa. Det finns flera orsaker till detta. Hos yngre människor kan urinblåsan hålla upp till en halvliter urin vilket kan minska till hälften när vi blir äldre i och med att blåsmuskeln blir mindre elastisk. 

Antidiuretisk hormonproduktion

En annan anledning till att vi känner ett brådskande behov att kissa när vi blir äldre är att urinblåsan har svårare att koncentrera urinen under natten. Detta gör att stora mängder utspätt urin samlas. Mängden urin utslaget på hela dagen förändras nödvändigtvis inte men vi producerar mer urin om natten när vi blir äldre. Vattnet som utsöndras från njurarna regleras av ett antidiuretiskt hormon som skickar information till njurarna att minska urinmängden. 

Polyuri

Om kroppen producerar för mycket urin kan du drabbas av nokturi och vuxen sängvätning. Polyuri innebär att en onormalt stor mängd urin produceras, oavsett tidpunkt på dagen. En frisk vuxen människa producerar i genomsnitt en till två liter urin per dygn, beroende på hur mycket du dricker och äter samt hur mycket fukt kroppen förlorar under dagen. Om du lider av polyuri produceras 2,8 liter eller mer. Polyuri kan till exempel vara ett tecken på diabetes men det finns även andra faktorer som spelar in. Kontakta alltid din vårdcentral om du känner dig osäker eller behöver tips och råd. 

Prostataproblem

Prostatakörteln förstoras ofta när män blir äldre. Eftersom körteln sitter runt urinröret kan trycket öka vid en förstorad . Detta leder till att du får svårt att tömma blåsan ordentligt vilket resulterar till mer frekvent urinering under natten.

Problem med urinblåsa

Problem relaterade till urinblåsan såsom , då du plötsligt blir väldigt kissnödig, kan leda till nattlig enures och nokturi. Nokturi kan även orsakas av en .

Hjärtproblem

Människor med hjärtproblem har sämre cirkulation och detta kan visa sig genom att de nedre delarna av benen sväller. Om du lider av detta kommer vätskan som samlats här att gå in i blodomloppet när du ligger ner eller lyfter upp fötterna och sedan rensas bort via njurarna. Resultat är att du behöver kissa oftare under natten.

Diabetes

Höga blodsockernivåer ökar törsten och när du dricker mer än vanligt kommer du givetvis att behöva kissa mer. På grund av de höga blodsockernivåerna bildas socker som går via njurarna ut i urinen, vilket ökar mängden urin och därmed gör dig kissnödig oftare. 

Andra orsaker till sängvätning hos vuxna och nokturi

Din livsstil kan påverka hur ofta du urinerar. Om du till exempel dricker stora mängder vätska under dagen eller koffein och alkohol efter maten kommer du troligtvis behöva urinera under natten.

Hur behandlas sängvätning och nokturi?

Det finns ett flertal saker som du kan göra själv för att lindra nokturisymptomen. Du kan till exempel: 
 
Dricka mindre före läggdags
Inte dricka för mycket sent på kvällen, utan att gå under det dagliga rekommenderade vätskeintaget på sex till åtta glas eller två liter. Det handlar mer om när du dricker än hur mycket du dricker. 
 
Minska ditt koffeinintag
Kaffe, te och andra drycker med koffein kan irritera urinblåsan och störa din sömn. Försök därför att begränsa mängden av dessa. 

Lyft upp svullna anklar

Om du lider av svullna anklar, försök att sitta eller ligga ned med dina ben i luften cirka en timme om dagen. Stödstrumpor kan också hjälpa. 

Se över dina läkemedel

Vissa läkemedel kan orsaka ökad urinproduktion och nokturi. Be din vårdpersonal om råd om så är fallet. Avsluta ingen medicinering utan att rådfråga din läkare. Mediciner och tillstånd kopplade till nokturi och nattlig enures inkluderar:
  • Hjärt- och njursjukdomar
  • Diabetes
  • Urindrivande läkemedel och lugnande medel
  •  

Minska riskerna för att störa sömnen

Finns det andra faktorer som stör din sömn? Är det tillräckligt svalt i sovrummet? Är det för ljust? Försök att undvika att ta en tupplur under dagen om du har för vana att göra detta. 

Knipövningar och bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning, även kallat knipövningar, är ett av de mest effektiva sätten att förbättra och hålla tarm- och blåsfunktionerna i schakt. Många anser även att blåsträning är ett bra hjälpmedel.

Vilka specialistbehandlingar finns det för nokturi?

Prostataproblem
Prata med din läkare om du är orolig att du har problem som kan vara kopplade till prostatan för att genomföra en undersökning och diskutera behandlingsalternativ Behandling kan omfatta allt från läkemedel till operation.
 
Trängningsinkontinens kan behandlas och hanteras på olika sätt beroende på vad som orsakar den. Detta går dock inte alltid att avgöra. Behandlingsalternativ inkluderar blåsträning, bäckenbottenträning och olika former av läkemedel. 

TENA finns där för dig

Oavsett orsaken till, allvarlighetsgraden eller regelbundenheten hos dina sängvätningsproblem, erbjuder TENA inkontinensprodukter som hjälper dig att fortsätta leva ditt liv så normalt som möjligt. I vårt sortiment som utformats specifikt för under natten finns TENA Lady Maxi Night-bindor med trippelt skydd och TENA Lady Night-byxskydd för ännu mer säkerhet. Vi erbjuder byxskydd som skyddar mot måttligt till tungt rikligt för både män och kvinnor. 
Kontakta vårdpersonal om du är orolig över andra typer av inkontinens