TENA Protects loggan placerad ovanpå ett foto av en man som går längs en solig strand mot klipporna i fjärran

TENA Protects

Vi anser att positiv förändring börjar med att förbättra människors liv med produkter av hög kvalitet. Men det innebär dessutom att vi tar ansvar för vår påverkan på planeten. Det gör vi genom vårt fokus på socialt ansvar och miljömässigt ansvar, i linje med vårt åtagande av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).

En stor ikon föreställande tre människor framför planeten jorden

Socialt ansvar – förbättra välbefinnandet, varje dag

TENA hjälper människor till ett lyckligare och mer tillfredsställande liv. Våra högkvalitativa inkontinensprodukter har redan varit med och förbättrat hygien- och hälsostandarden för miljontals användare och vårdpersonal. Det sociala ansvaret handlar om att bry sig och våga agera kraftfullt på sociala problem som andra räds för att stötta.

Vår historik – socialt ansvar

En närbild av sensorerna och loggern på TENA SmartCare Identifi absorberande underkläder

2013

Evidensbaserad vård via nya teknologiska innovationer

TENA SmartCare Identifi™ är en innovativ lösning för särskilda boenden som lanserades 2013. Den registrerar vårdtagarens urinläckage och gör att vårdpersonalen kan agera utifrån djupgående information om läckagemönster. Lösningen har gett 62 % mindre läckage1 bland vårdtagarna, 4 % färre byten av inkontinensprodukter1 samt 56 kg mindre avfall per vårdtagare och år2
 
 
1) Kundresultat från 210 mätningar före och efter, som gjorts med TENA SmartCare Identifi i Danmark mellan juni 2013 och juni 2015.
2) Resultat baserade på 207 användare i 25 kommuner i Sverige, mars 2017
Vårdpersonal hjälper en äldre vårdtagare med rollator i en korridor.

2011

Samarbetar med särskilda boenden för bättre vårdkvalitet

TENA Solutions är ett strukturerat sätt att förbättra vårdtagarnas välbefinnande och minska miljöpåverkan i samarbete med särskilda boenden. Enligt studier utförda 2011–13 kan programmet minska tiden som läggs på inkontinensrelaterade uppgifter med 44 % och minska avfallet med 31 %*.
 
 
 
* Genomsnitt från 85–181 i fallstudier från hela världen 2011–2013, främst från Europa men även USA, Kanada och Kina. Resultaten varierar mellan länder och särskilda boenden.
Fötter som pekar mot varandra i en cirkel i gräset.

2011

Våra nya mål för innovation: människor och natur

Sedan 2011 åstadkommer minst 33 % av innovationerna från TENA sociala och/eller miljömässiga förbättringar. Vi har förbättrat resurseffektiviteten och minskat vår miljöpåverkan genom att ta hänsyn till hela livscykeln vid nya innovationer.
En stor bladikon framför planeten jorden

Miljömässigt ansvar – bättre lösningar med lägre koldioxidavtryck

Vi på TENA arbetar ständigt med att hitta nya sätt att förbättra människors liv och att förbättra produkternas miljöpåverkan. Vi vill designa produkter och tjänster för ett samhälle där mindre går till spillo och där mer återvinns och återanvänds samtidigt som vi är drivkraft för en hållbar kontinensvård. Allt handlar om att göra mer med mindre.

Vår historik – miljömässigt ansvar

Science Based Targets-loggan med en ikon föreställande en vågekvation för nedåtgående trender, samt slogan: ”driving ambitious corporate climate action”

2021

Åtagande för en renare miljö: ambitiösa mål för minskad klimatpåverkan

2021 godkände Science Based Targets-initiativet våra mål för att minska utsläppen av växthusgaser med 35 % för energi och el i produktionen samt 18 % för viktiga råvaror, transporter och avfall. Det innebär att vårt klimatåtagande stödjer Parisavtalet.
En vindsnurra och solpaneler

2020

TENA köper certifierad förnybar el i alla europeiska fabriker

Sedan 2020 drivs alla TENA fabriker i Europa av inköpt förnybar el som är certifierad av externa aktörer som European Electricity Certification System (EECS). Det här bytet har minskat vårt koldioxidavtryck med 6 % och tagit oss ett steg närmare målet om en minskning med 50 % i Europa år 2030.
Hundratals gröna förpackningar för trosskydd rör sig snabbt längs ett transportband.

2019

Ett nytt utmanande mål för hållbara förpackningar

2019 åtog vi oss att göra våra förpackningar 100 % återvinningsbara genom att använda 85 % förnybara och återvunna material. Och vi närmar oss det målet snabbt. I slutet av  2022 var den kombinerade mängden förnybart och återvunnet material i förpackningarna över hela Essity 80 %.
Den vita och gröna EPD-loggan placerad ovanpå en solupplyst skog

2017

En helt ny nivå av transparens för produkter från TENA

En miljövarudeklaration (EPD) är en oberoende verifiering som visar en produkts miljöinformation, baserad på hela dess livscykel. Genom att följa denna standard har vi en stadig grund för de påståenden som berör våra produkters miljöprestanda.
Två kvinnor undersöker en absorberande inkontinensprodukt på en anläggning från TENA

2016

Minskar produktionsavfall – nya ambitiösa mål

I vår strävan mot det ultimata målet med noll avfall från produktionen satte vi ett konkret mål 2016: samtliga av Essitys produktionsanläggningar ska omvandla allt genererat avfall till användbara material eller energi år 2030.
En rad fotavtryck på en sandstrand

2008

Ett utmanande CO2-mål: minska koldioxidavtrycket från TENA produkter med 50 % i Europa

Sen 2008 har vi minskat våra produkters koldioxidavtryck med 21–43 %* – viktiga steg på vägen mot vårt ambitiösa mål om 50 % i Europa år 2030.
 
 
* Resultat för 2008–2022: TENA Flex -22 %, TENA bindor och trosskydd -43 %, TENA Comfort -21 %, TENA Men -26 %, TENA Pants och underkläder -41 %, TENA Slip -32 %, TENA Bed -24 %