Förstå urininkontinens hos vuxna

Urininkontinens är en benämning som inkluderar allt ofrivilligt . Det finns flera olika typer, som till exempel , blandinkontinens, och mer.

All är inte likadan och det finns olika orsaker till manlig och kvinnlig inkontinens, inkontinens hos äldre och hos barn. Omfattningen av ofrivilligt urinläckage varierar också. En läkare kan göra en mer omfattande diagnos baserad på typen av inkontinens, frekvens och svårighetsgrad. Så om du upplever , en ”svag blåsa” eller andra blåsproblem, ska du kontakta din läkare.

Olika typer av inkontinens hos vuxna

 betyder att du upplever när du anstränger dig, till exempel när du hostar, nyser eller skrattar. Det är den vanligaste typen bland kvinnor, men sällsynt hos män.
 
 är inkontinensproblem i samband med ett brådskande behov att kissa. Mängden läckage varierar, från några droppar till en fullständig tömning av blåsan. Anledningarna till denna typ av kan också ha olika orsaker, som till exempel en förstorad , en urinvägsinfektion eller helt enkelt att du dricker för mycket. Därför är det viktigt att få en ordentlig diagnos för att få rätt behandling.
 
Blandinkontinens är en kombination av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Det betyder att du kan ha läckage både i samband med trängning och när du anstränger dig.
 
 inträffar när urinblåsan inte kan tömmas helt och fylls av resturin. Den vanligaste orsaken till denna typ av problem är en tilltäppning av urinröret, till exempel på grund av en förstorad prostata. En blåsmuskel som inte kan dra ihop sig för att tömma kan också vara en orsak, något som kan vara relaterad till diabetesneuropati till exempel. 
 
Neurologisk blåsrubbning orsakas av skador på hjärnan, ryggmärgen eller nerverna. Neurologisk blåsrubbning kan påverka patienter som lider av skador som orsakas av trauma, stroke, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. 
 
 är ofrivillig förlust av urin omedelbart efter urinering. Detta händer eftersom det fortfarande finns urin kvar i urinröret. Problemet är vanligare hos män och kan ibland undvikas genom att trycka bäckenbottnen framåt för att tömma kvarvarande urin. Det kan även drabba kvinnor som har ett svagt muskelstöd runt urinröret.
 
Funktionell urininkontinens innebär att du inte kan nå till toaletten i tid på grund av någon form av minskad rörlighet. Nedsatt syn, sänkt kognitiv funktion och nedsatt rörlighet kan orsaka funktionell urininkontinens.