Du verkar befinna dig i <country>

Gå till TENA-webbplatsen för ditt land för lokal information.

Förstå urininkontinens hos vuxna


Urininkontinens är en benämning som inkluderar allt ofrivilligt urinläckage. Det finns flera olika typer, som till exempel ansträngningsinkontinens, blandinkontinens, trängningsinkontinens och mer.

Äldre par som sitter i en soffa


All inkontinens är inte likadan och det finns olika orsaker till manlig och kvinnlig inkontinens, inkontinens hos äldre och hos barn. Omfattningen av ofrivilligt urinläckage varierar också. En läkare kan göra en mer omfattande diagnos baserad på typen av inkontinens, frekvens och svårighetsgrad. Så om du upplever urinläckage, en ”svag blåsa” eller andra blåsproblem, ska du kontakta din läkare.


Olika typer av inkontinens hos vuxna

Ansträngningsinkontinens betyder att du upplever urinläckage när du anstränger dig, till exempel när du hostar, nyser eller skrattar. Det är den vanligaste typen bland kvinnor, men sällsynt hos män.
 
Trängningsinkontinens är inkontinensproblem i samband med ett brådskande behov att kissa. Mängden läckage varierar, från några droppar till en fullständig tömning av blåsan. Anledningarna till denna typ av inkontinens kan också ha olika orsaker, som till exempel en förstorad prostata, en urinvägsinfektion eller helt enkelt att du dricker för mycket. Därför är det viktigt att få en ordentlig diagnos för att få rätt behandling.
 
Blandinkontinens är en kombination av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Det betyder att du kan ha läckage både i samband med trängning och när du anstränger dig.
 
Överrinningsinkontinens inträffar när urinblåsan inte kan tömmas helt och fylls av resturin. Den vanligaste orsaken till denna typ av problem är en tilltäppning av urinröret, till exempel på grund av en förstorad prostata. En blåsmuskel som inte kan dra ihop sig för att tömma kan också vara en orsak, något som kan vara relaterad till diabetesneuropati till exempel. 
 
Neurologisk blåsrubbning orsakas av skador på hjärnan, ryggmärgen eller nerverna. Neurologisk blåsrubbning kan påverka patienter som lider av skador som orsakas av trauma, stroke, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. 
 
Efterdropp är ofrivillig förlust av urin omedelbart efter urinering. Detta händer eftersom det fortfarande finns urin kvar i urinröret. Problemet är vanligare hos män och kan ibland undvikas genom att trycka bäckenbottnen framåt för att tömma kvarvarande urin. Det kan även drabba kvinnor som har ett svagt muskelstöd runt urinröret.
 
Funktionell urininkontinens innebär att du inte kan nå till toaletten i tid på grund av någon form av minskad rörlighet. Nedsatt syn, sänkt kognitiv funktion och nedsatt rörlighet kan orsaka funktionell urininkontinens.
 

TENA Lady

För kvinnor med urinläckage.
Brunhårig kvinna som ler mot kameran

TENA Men

För män med urinläckage.
Medelålders man med skägg som ler mot kameran

Vårdpersonal

För personal som vårdar personer med inkontinens.
Sjuksköterska och äldre kvinna som njuter av en trevlig stund tillsammans

Vård av anhörig

För dig som tar hand om en anhörig med inkontinens.
Äldre kvinna och en yngre släkting som har kul tillsammans

TENA Barn

För föräldrar som tar hand om barn med urininkontinens.
En ung 4-årig flicka tittar ut i världen med förundran och nyfikenhet

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.