Denna plats använder cookies. · Vad är cookies? Jag samtycker

FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals, SDG)

FN:s mål för en hållbar utveckling utformades under 2016 med en tydlig vision för år 2030. På TENA har vi kartlagt vår verksamhet utifrån sex av dessa mål som är nära relaterade till tre av våra egna mål: Välbefinnande, Mer från mindre och Cirkularitet.

Genom våra affärsverksamheter och vår expertis har vi åtagit oss att bidra till uppfyllandet av dessa hållbarhetsmål. Vi vill skapa samverkan och uppnå hållbarhetsmålen genom samarbete med andra som delar samma utmaningar och möjligheter. På det här sättet kan Essity medverka till en bättre värld.
 
Vi tror att arbete som syftar till att uppfylla hållbarhetsmålen kommer att göra världen till en bättre plats. Samtidigt skapas goda affärsmöjligheter för företag runt om i världen – inte minst inom hälsa, hygien och sanitet, där vi är experter.
De prioriterade hållbarhetsmålen är:
3. Hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet mellan könen
6. Vatten och sanitet
12. Ansvarsfull konsumtion och produktion
13. Klimatåtgärder
15. Ekosystem och biologisk mångfald

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

Göra det möjligt för fler människor att njuta av ett fullvärdigt liv genom att erbjuda tillgång till hygien- och hälsolösningar via utbildning inom hygien och hälsa.
 
Läs mer om hur vi arbetar:

Jämställdhet mellan könen

Bryta tabun kring frågor som menstruation och inkontinens. Göra det möjligt för de som påverkas, såsom kvinnor, flickor, män och vårdande anhöriga, att kunna delta fullt ut i samhället.
 
Läs mer om hur vi arbetar:

Jämställdhet mellan könen

Rent vatten och sanitet

Rent vatten och sanitet

Förbättra tillgången till hållbara hygienlösningar där de behövs. Arbeta för effektiv vattenhantering genom hela livscykeln.
 
Läs mer om hur vi arbetar:

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Säkerställa resurseffektivitet genom att skapa produkter och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv. Vi vill kontinuerligt förbättra våra nyskapande produkters hållbarhetsprofil, och se till att de tillverkas av material som är säkra samt miljömässigt och socialt hållbara.
 
Läs mer om hur vi arbetar:

Ansvarsfull konsumtion

Klimatåtgärder

Klimatåtgärder

Fokus på koldioxidminskning under hela livscykeln. Från ansvarsfullt skogsbruk, energieffektivitet hos våra leverantörer och i Essitys produktion till produkterna vi levererar till konsumenter och kunder.
 
Läs mer om hur vi arbetar:

Ekosystem och biologisk mångfald

Ansvarsfull användning av fiber och andra material från hållbara och förnybara resurser. Essity åtar sig ett ansvarsfullt skogsbruk så att skogens biologiska mångfald bevaras.
 
Läs mer om hur vi arbetar:

Ekosystem och biologisk mångfald

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, SDGs, (även kallade 2030-agendan för hållbar utveckling) är en handlingsplan för människorna, planeten och allas välstånd. Det finns 17 mål, som vart och ett har ett antal delmål som kontinuerligt följs upp. Dessa mål och delmål syftar till att stimulera till åtgärder fram till år 2030 inom områden som är av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten.
 
Hållbarhetsmålen antogs av FN år 2015.
 
Läs mer om hållbarhetsmålen här:
https://sustainabledevelopment.un.org