Vår berättelse om ansvarstagande

Tenas verksamhet har alltid syftat till att skydda människor. Och vi har anpassat oss allteftersom den globala medvetenheten om klimatkrisen har ökat genom åren. Vi har utvecklats och steg för steg lärt oss nya, innovativa sätt att skydda både människor och planeten. 
 
Här är några av de viktiga händelserna under resan.
En väderkvarn i solnedgång med solcellspaneler i förgrunden.

2020

TENA byter till förnybar elektricitet i alla europeiska fabriker

Vi på TENA är beslutna att minska koldioxidavtrycket från våra produkter och tjänster fram till 2030. Genom att byta till elektricitet från förnybara källor som sol-, vind- och vattenkraft i våra fabriker i Europa kommer vi ett steg närmare det målet. Elektriciteten i våra fabriker köps in externt och är certifierad med ursprungsgarantier. Certifikaten utfärdas inte av oss, utan av externa institut som European Electricity Certification System (EECS) för att säkerställa trovärdighet. På det här sättet stöder vi utvecklingen av förnybar elektricitet på samtliga marknader.
Svanenmärkningens logotyp mot en bakgrund av gröna träd

2020

Produkter från TENA kvalificerar sig för Svanenmärkningen

Svanenmärkningen är en av världens tuffaste miljöcertifieringar som utvärderar miljöpåverkan från en produkts i viktiga faser av dess livscykel. Med denna ikoniska logotyp som nu stolt visas på utvalda produkter från Tena kan du känna dig ännu säkare på att du gjort ett val som lämnar ett bättre avtryck på planeten.
Produkter från TENA åker längs ett transportband på en produktionsanläggning.

2019

Ett utmanande nytt mål för hållbara förpackningar

Vi har åtagit oss att göra våra förpackningar 100 % återvinningsbara genom att använda 85 % förnybara och återvunna material. Och vi närmar oss detta snabbt. Vid slutet av 2019 var den kombinerade mängden förnybart och återvunnet material i förpackningar i hela Essity 68 %.
Logotyp för Science Based Targets

2018

Åtagande för en renare miljö: ambitiösa mål för minskad klimatpåverkan

Under 2018 godkändes våra nya mål för att minska utsläppen av växthusgaser med 25 % för energi och el i produktionen och 18 % för viktiga råvaror, transporter och avfall av initiativet Science Based Targets. Detta innebär att vårt klimatåtagande stödjer Parisavtalet. 
Tre barn på en strand skriver ett meddelande och gör handavtryck inuti ett hjärta de har ritat i sanden.

2018

Ett åtagande för handling: våra plattformar för hållbarhetsaktivering

Efter reflektion över hur djupt förankrad hållbarheten är i vår verksamhet bygger vi nu tre nya plattformar: Välbefinnande handlar om att våga bry sig om och agera beslutsamt i sociala frågor som andra är rädda för att utmana. Mer från mindre innebär att skapa mer värde genom att använda mindre resurser. Cirkularitet handlar om att utveckla produkter tillverkade av förnybara eller återvunna material samt utforska lösningar för återanvändning och återvinning.
Solstrålar filtreras genom en höga tallar och skapar ljusfläckar på marken i en mörk skog. EPD-logotypen visas på bilden.

2017

En helt ny nivå av transparens för produkter från TENA

En miljövarudeklaration är en oberoende verifiering som visar att miljöinformation om en produkt, baserad på hela dess livscykel. Genom att följa denna standard får TENA en stadig grund för att göra påståenden om våra produkters miljöprestanda. 
Sex färgade rutor i ett rutmönster, var och en med en ikon och vit text som listar nummer 3, 5, 6, 12, 13 och 15 bland FN:s globala mål för hållbar utveckling.

2016

Stora planer för globala åtgärder: åtagande för FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en plan för att hantera de mest akuta utmaningarna senast år 2030. Vi väljer att prioritera de mål som är mest relevanta för vår verksamhet, där vi har betydande expertis och kan bidra på ett betydande sätt. Arbetet med att uppfylla dessa mål kommer att göra världen till en bättra plats.
Två leende kvinnor på en produktionsanläggning tillhörande TENA, undersöker en absorberande produkt.

2016

Minskar avfallet från produktionen – nya ambitiösa mål

Vårt mål mot det ultimata målet med noll avfall från produktionen, har vi satt upp ett konkret mål: alla Essity produktionsanläggningar kommer att omvandla allt avfall som de generar till användbara material eller energi senast år 2030. 
Ett nätverk av sensorkretsar utsatta på det absorberande området på ett vitt skyddande underplagg löper samman uppåt i en liten rektangulär box märkt TENA.

2013

Lansering av TENA Identifi™ – mer kunskap, bättre resultat, lägre koldioxidavtryck

För professionella vårdgivare är förståelsen av individuella behov avgörande. Tena Identifi™ är en ny teknik som registrerar en boendes urinläckage, vilket ger vårdgivaren möjlighet att agera utifrån djup kunskap om läckagemönster och urinnivåer. Förutom 62 % mindre läckage1 bland boende resulterar det i 4 % färre inkontinensproduktsbyten1 och 56 kg mindre avfall per år2.
 
 
 
1) Kundresultat från 210 mätningar före och efter, som gjorts med TENA Identifi™ i Danmark. Övervakningsrapporterna skapades under perioden från juni 2013 till juni 2015.
2) Resultat baserade på 207 användare i 25 kommuner i Sverige, mars 2017 
Sju par fötter bildar en cirkel i högt grönt gräs.

2011

Våra nya mål för innovation: människor och natur

Minst 33 % av de nya innovationerna kommer att ge sociala och miljömässiga förbättringar. Vi kommer att förbättra resurseffektiviteten och minska vår miljöpåverkan genom att överväga hela livscykeln för nya innovationer. 
En vårdarbetare på ett äldreboende hjälper en äldre kvinna med en rullator.

2011

Lansering av TENA Solutions: ett samarbete för högre vårdkvalitet och lägre koldioxidavtryck

TENA Solutions är ett strukturerat sätt att förbättra välbefinnandet bland boende i samarbete med vårdhem som minskar miljöpåverkan. I genomsnitt upplever vårdhem som introducerar TENA Solutions att tiden de lägger på inkontinensrelaterad uppgifter minskas med 44 %* samtidigt som avfallet minskar med 31 %*.
 
 
 
* Genomsnittliga procenttal från mellan 85–181 i fallstudier om TENA Solutions från hela världen, främst från Europa men också USA, Kanada och Kina. Resultaten varierar mellan länder och särskilda boenden. 2011–2013 
En rad fotspår på en strand försvinner i fjärran.

2008

Ett utmanande nytt CO2-mål: minska koldioxidavtrycket från TENA produkter med 50 %

Uppdatering: sedan vi fastställde detta mål har vi minskat koldioxidavtrycket för bindor, trosskydd och byxskydd med 11–33 % och vi är på god väg att uppfylla eller överträffa vårt mål om 50 % fram till 2030.
Produktillustrationer i reklamsyfte från 80-talet som visar inkontinensprodukterna Tenaform och Tenette.

1983

Varumärket TENA registrerat – ett nytt kapitel i vår spännande berättelse

Varumärket TENA registrerades 1983 och, i likhet med våra produkter, har det utvecklats gradvis över tid. Under åren har vi lyssnat, utvecklat och varit föregångare med nya produkter. Från vår blygsamma start har vi vuxit till världens ledande varumärke för inkontinensprodukter som miljontals människor runt om i världen förlitar sig på.
Två forskare i vita rockar tittar på sina anteckningar i ett labb.

1970-talet

Produktsäkerhet – med oss från första början

Produktsäkerheten har varit central för varumärket TENA redan från start. Alla produkter från TENA genomgår strikta säkerhetsprocedurer och är säkra att använda för sina avsedda ändamål. De innehåller vanliga material som används i ett brett utbud av absorberande hygienprodukter under många år, av miljontals människor världen över.
En tryckt annons från 1960-talet visar en modell som bär en inkontinensblöja för engångsbruk.

1960-talet

Börjar från början: bryter tabun, förbättrar livskvaliteten

Våra rötter sträcker sig tillbaka till det tidiga 1960-talet när vi, som ett svenskt företag vid namn Mölnlycke, utvecklade de första engångsblöjorna och byxskydden för inkontinenspatienter. Vi var först med att marknadsföra inkontinensprodukter på ett ärligt sätt, vilket ökade medvetenheten och acceptansen för detta vanliga tillstånd.