Vad innebär det att ta ansvar?

För oss började det med kvalitetsprodukter. Och så är det fortfarande. Eftersom TENA alltid har värnat om människor. Förbättrat deras liv och hjälpt dem att leva med värdighet och självförtroende. Det ändras inte.

Men det har alltid även inneburit att vara redo att lära sig. Och allt eftersom vi fick en djupare förståelse av vår koppling till varandra och till vår miljö, så växte även vår definition av vård. Det tvingades oss att inte bara bry oss om människor, utan även om planeten. Idag är vi engagerade i detta större ansvarsområde och är lika dedikerade som alltid för att lämna ett bättre avtryck.

Det är att ha en plan för framtiden med vårt TENA Protects-program.

Sedan 2008 har vi vidtagit åtgärder för att göra alla produkter från TENA mer hållbara. Omställning till 100 % förnybar el i alla våra fabriker. Plan att minska koldioxidavtrycket från våra produkter och tjänster med 50 % senast år 2030. Steg för steg för att lämna ett bättre avtryck på planeten.

Det river ner hinder för välbefinnande.

Som de andra varumärkena i Essity-familjen har TENA som mål att hjälpa människor att leva lyckligare och rikare liv. Många av våra senaste innovationer – såsom den hudvänliga och ergonomiska TENA Flex, de bekväma och smidiga TENA Pants och TENA Slip, samt TENA Comfort med ConfioAir – har inte bara ökat hygien- och hälsostandarden för miljontals användare och vårdgivare, utan har också gjort det samtidigt som påverkan på klimatet har minskat*.
 
Vi arbetar hårt för att öka medvetenheten, förbättra vården och driva dialoger på hög nivå runt om i världen. Vi delar med oss av vår kunskap inom hygien och hälsa genom att utbilda unga människor och genom att förespråka en öppen dialog om inkontinens som bryter ner det stigma som det ofta innebär. 
 
 
* Resultat för 2008–2015: 13 % för TENA Flex, 23 % för TENA Pants, 15 % för TENA Slip och 19 % för TENA Comfort

Det minskar vårt fotavtryck för varje lansering.

Vi vet att i ytterst så räcker det inte med fantastiska produkter. Att ta ansvar för planeten så väl som människor innebär att vi måste minska vår miljöpåverkan och göra verkliga bidrag till en hållbar värld.
 
Vårt arbete för att uppfylla FN: s mål för hållbar utveckling ligger i linje med det ansvaret. Ett av dessa är mål 12, hållbar konsumtion och produktion, där vi kan bidra genom att förbättra resurseffektiviteten för att minska vårt koldioxidavtryck. Och vi har redan sett betydande framsteg. Sedan 2008 har vi minskat koldioxidavtrycket från våra produkter med 11–33 % och vi är på rätt spår för att uppfylla eller överskrida vårt mål med 50 % fram till år 2030. 

Det är att göra mer med mindre.

På TENA upptäcker och uppfinner vi ständigt. Hittar nya sätt att förbättra människors liv samtidigt som vi också förbättrar miljöpåverkan från våra produkter.
 
Detta innebär att använda överlägsna material, introducera smartare designer, samt göra allt det samtidigt som vi använder mindre energi från fossila bränslen. Vårt nästa steg är faktiskt att ställa om till förnybar elektricitet på alla våra produktionsanläggningar, med början i Europa.
Här är ytterligare några mål vi siktar på att nå senast 2030:
 
  • Vi vill minska koldioxidavtrycket från våra produkter till hälften. 
  • Vi kommer att minska utsläppen av koldioxid med 18 % i våra råmaterial, transporter och vårt avfall. 
  • Hälften av alla våra innovationer kommer att vara naturinnovationer.
  • 100 % av Essitys produktionsanläggningar kommer att omvandla avfall till användbara material eller energi.

Det är att hjälpa till att skapa ett cirkulärt samhälle.

Vi vill designa produkter och tjänster för ett samhälle där mindre går till spillo och mer återvinns och återanvänds. Detta är ett ambitiöst mål och för att lyckas ta oss dit kommer vi att behöva kreativt tänkande helt nya affärsmodeller och partner.
 
Vi har redan haft en bra start. Till exempel var vårt företag ett av de första 300 som skrev under ”A line in the sand – ett globalt initiativ för att eliminera plastföroreningar vid tillverkning”. För att leva upp till detta åtagande måste vi ständigt arbeta mot vårt mål om 100 % återvinningsbara förpackningar, tillverkade av 85 % förnybart eller återvunnet material, senast år 2025, samt omvandla avfall från våra produktionsenheter till material och energi senast år 2030. 
Så här har vi lyckats hittills.
 
  • I slutet av 2019 uppnådde vi återvinning av 63 % på Essitys produktionsanläggningar. 
  • Tjänster från TENA Solutions har minskat avfallsnivåerna med upp till 30 %. 
  • 79 % av nya träfiber i Essitys produkter och förpackningar var FSC®- eller PEFCTM-certifierade år 2019. 

Det hjälper medvetna konsumenter.

Vi alla vet att vi behöver förändra våra konsumtionsvanor för att minska våra personliga koldioxidavtryck. Men många människor känner att företagen som tillverkar konsumentprodukter också borde ta sin del av det ansvaret. 
Vi håller med. När du använder produkter från TENA blir den delen av ditt fotavtryck vårt ansvar. Det är vårt jobb att hjälpa dig att leva ett liv med lägre koldioxidutsläpp utan att behöva offra ditt eget eller dina närståendes välbefinnande. 
 
Och vi är på god väg. Genom att minska vårt fotavtryck, och ditt, ett steg i taget. 

Produkter från TENA är nu mer transparenta än någonsin tidigare.

Vi har gjort koldioxidavtrycket hos produkter från TENA tillgängligt så att alla kan se det, tillsammans med en sammanfattning av deras ingredienser.

En röntgenbild av ett inkontinensskydd som visar en detaljerad bild av fibrerna i skyddets absorberande kärna

Essity – ett ledande hygien- och hälsobolag

Essity är ett ledande hygien- och hälsobolag. Vi är engagerade i förbättrat välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Essity bryter ner hinder för välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. Samtidigt som var och ett av Essitys varumärken har sitt eget syfte arbetar vi tillsammans för att uppnå Essitys hållbarhetsambitioner: förbättra människors välbefinnande varje dag och skapa bättre lösningar med ett mindre miljöpåverkan. Hitta mer information på www.essity.com.