Vad innebär förnybar el och varför ska TENA övergå till det?

”Genom att använda el från förnybara källor kan vi minska koldioxidutsläppen och vår påverkan på miljön, vilket är en av de största utmaningarna vi står inför globalt. Förnybar el minskar koldioxidavtrycket från våra produkter och är en väsentlig del av det hållbarhetsarbete vi bedriver.”

Axel Thegerström Edh, Sustainability Director, , Essity Global Brand, Innovation & sustainability

Allt handlar om källan.

Förnybar energi, även kallat ren energi, kommer från naturliga källor med låga koldioxidutsläpp som naturen har möjlighet att förnya inom en mänsklig livslängd. Exempel på detta är solstrålar eller vindkraft, även om tillgången varierar beroende på tid, plats och väder.  
 
Förnybara energikällor är betydligt skonsammare för miljön jämfört med traditionella källor eftersom de släpper ut mindre växthusgas och bidrar till mindre luftföroreningar i samband med energiproduktion. Förnybar el är en underkategori av förnybar energi och omfattar främst el från förnybara källor som används i hushåll och affärsverksamheter. 

Vilka är då dessa källor?

SOLENERGI – Ljuset och värmen från solen är en av de förnybara källor som vi har bäst tillgång till och kan användas med ett flertal ständigt utvecklande tekniker. Mängden solenergi som finns tillgänglig på jorden är betydligt högre än det energibehov som världen har idag och kan enkelt täcka framtidens energibehov. 
 
VINDKRAFT – Vindkraftverk använder turbiner för att omvandla vindens rörelseenergi till elektricitet. Vindturbinens roterande blad aktiverar en inre axel med kugghjul som ökar roteringshastigheten och överför energi till en generator som producerar elektricitet. 
 
VATTENKRAFT – Tillsammans med vindkraft är vattenkraft den äldsta och fortfarande mest använda källan för ren energi i världen. Även här används roterande turbiner för att producera energi, men istället för vind så används vattenfall eller vattenströmmar. Vattenkraftturbiner byggs vid dammar eller under vattenfall för att dra nytta av det naturliga vattenflödet. 
 
BIOMASSA – Biomassa är materia från levande organismer. De vanligast förekommande källorna är trä, växter och avfallskompost. Vi väljer alltid att återanvända biomassa i våra produkter i första hand. Om detta inte är möjligt använder vi det för energiförbrukning. 
 
GEOTERMI – Geotermisk energi är värme som kontinuerligt skapas i jordskorpan från den energi som bildades vid jordens formation och från sönderfall av radioaktiva grundämnen. Den här energikällan finns över hela världen men är enklast att nyttja i närheten av jordens yta, till exempel i områden med vulkanisk aktivitet eller naturliga heta källor. 

Vad är kärnkraft och varför har vi inte räknat med det?

Kärnkraft eller så kallad kärnenergi uppstår genom att klyva atomer och använda ånga för att omvandla de enorma mängder energi som bildas till elektricitet. Processen utförs på kärnkraftverk runt om i världen och är både riskfylld och tidskrävande. 
 
En del energianalytiker anser att kärnkraft borde räknas som förnybar energi på grund av de låga koldioxidutsläppen. Processen kräver däremot uran vilket är en tungmetall som kommer att ta slut (även om det blir först om hundratals år).  
 
Kärnkraftsavfall är dessutom mycket farligt för alla levande organismer, även om processen inte bidrar till växthusgasutsläpp, och måste förvaras säkert under tusentals år. 

Förnybar el på TENA

På TENA upptäcker och uppfinner vi ständigt. Vi hittar nya sätt att förbättra människors liv samtidigt som vi också minskar koldioxidavtrycket från våra produkter.  
 
Sedan 2008 har vi har minskat vårt koldioxidavtryck för den europeiska marknaden med 11–33% (beroende på sortiment). Genom att byta till 100% förnybar el i alla våra europeiska fabriker1 förbättrar vi den siffran med ytterligare 6%2 och tar oss ännu närmare vårt mål för att halvera det senast 2030. 
 
Vår inköpta elektricitet är givetvis certifierat förnybar till 100% i enlighet med EECS (European Electricity Certificate System). Detta säkerställer vilka energikällor som används precis som våra FSC- eller PEFC-certifieringar säkerställer att nyfiber som används i våra produkter uppfyller höga krav på ansvarsfullt skogsbruk. 
 
Vi vill utforma produkter som minskar dina koldioxidutsläpp utan att kompromissa med ditt eller dina nära och käras välmående. Vi tar ett steg i taget och är på god väg dit.