Vår globala leverantörsstandard

Alla våra leverantörer måste uppfylla vår globala leverantörsstandard som omfattar krav angående kvalitet, produktsäkerhet och miljöpåverkan. Den inkluderar även uppförandekoden för leverantörer som omfattar mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Leverantörerna måste också utföra en självutvärdering baserad på riskbedömning via Sedex-databasen innan vi utför vår granskning för att säkerställa efterlevnad.

”Vår globala leverantörsstandard omfattar minimikraven som gäller för att bli en leverantör för TENA.”

Maria Mollberg, , Director of Sustainable Sourcing and Global Sourcing

Höjer ribban

I ovanstående video går Maria Mollberg, Director of Sustainable Sourcing, igenom historien bakom vår globala leverantörsstandard och vilka krav som gäller för att samarbeta med TENA. 
 
Några av de viktigaste punkterna:
 
 • Den globala leverantörsstandarden är ett av våra viktigaste dokument och redogör minimikraven för leverantörer som vill samarbeta med TENA. Det omfattar hållbarhet, kvalitet, produktsäkerhet och miljöpåverkan. 
 • Den globala leverantörsstandarden inkluderar även vår uppförandekod för leverantörer som är baserad på internationella riktlinjer, som FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner samt kraven från TENA angående mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, personalförhållanden och etiska arbetssätt. 
 • Alla som vill samarbeta med TENA som leverantör måste genomgå följande tre steg: 
  • Underteckna och efterleva vår globala leverantörsstandard. 
  • Utföra en självutvärdering via SEDEX för att se över hanteringen av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfaktorer. 
  • TENA utför riskbedömningar av potentiella leverantörer och en etisk granskning (SMETA-granskningsformat) som omfattar arbetsstandarder, hälsa och säkerhet och etiska arbetssätt. Leverantörerna måste följa lokal lagstiftning gällande arbetstimmar, betalning och ålder på personal.  
 • Vi uppdaterar vår standard med jämna mellanrum för att anpassa oss efter aktuella sociala, etiska och miljömässiga krav, både från allmänheten, kunder och konsumenter.  
 • Vår leverantörsstandard uppdateras ofta för att säkerställa att de ständigt förnyade kraven gällande mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, som användning av plast i våra produkter och förpackningar, uppfylls.