Koldioxidavtryck: varför det är viktig för TENA och för dig

Låt oss titta på det vi vet. Vi vet att planeten blir varmare på grund av växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären. Vi vet att vi måste minska dessa utsläpp dramatiskt och snabbt för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringen. Och vi vet att omfattningen av denna utmaning kommer att kräva ett aldrig tidigare skådat samarbete mellan alla delar av samhället.

Bara fötter tillhörande en grupp människor i en cirkel på en sandstrand
Vi måste alla ta ansvar för våra egna utsläpp. På TENA välkomnar vi denna utmaning. Men för att vara del av lösningen hjälper det att veta precis hur mycket du är del av problemet. Och problemet är mycket större än bensinen i våra bilar och energin i våra eluttag. 
 
Det är där idén om ett koldioxidavtryck kommer in i bilden. Våra koldioxidutsläpp lämnar ett avtryck på planeten, precis som en fot lämnar ett avtryck på marken. Det är ett en praktiskt sätt att mäta den totala påverkan som en person, produkt eller organisation för närvarande har på klimatet. 
En fabriksarbetare på TENA stänger ett paket

Vad vi inkluderar och hur allt hänger ihop

Ditt koldioxidavtryck är i grunden ett mått på all den koldioxid (CO2) och andra utsläpp av växthusgas som orsakas av våra aktiviteter under året. Ja, det är utsläpp från de resor du har gjort och den elektricitet du har använt. Men det är också de utsläpp som har skapats genom tillverkning av de produkter du har konsumerat och de tjänster du köpt. 
 
Det fungerar på samma sätt med våra produkter. Livscykeln hos en produkt från TENA börjar med utvinningen av naturresurser och tillverkningen av råmaterial. I nästa steg sätter vi ihop allt material i tillverkningsstadiet. Sedan transporteras produkten till användaren. Slutligen kasserar användaren produkten när den har fyllt sitt syfte. Varje steg involverar energianvändning och avfallshantering. Så för att få fram våra produkters verkliga koldioxidavtryck måste vi ta med alla dessa steg i beräkningen.
Fotspår i sanden på en strand nära havet

Vad det innebär för var och en av oss och varför TENA tror på det

En genomsnittlig brittisk persons koldioxidavtryck var år 2017 7,7 ton1. Det innebär att varje person, genom sina aktiviteter, ansvarade för 7,7 ton koldioxidutsläpp det året. Företag som TENA tar också ansvar för sin del av koldioxidutsläppen. Ansvaret för utsläppen från varje steg i våra produkters livscykel ligger hos oss.
 
Ett fokus på att minska vårt koldioxidavtryck är den enda vägen framåt och för TENA är det den viktigaste. Vi ser det faktiskt som en möjlighet. Genom att titta på utsläppen utifrån varje del i vår verksamhet och varje stadie i våra produkters livscykel, multipliceras de åtgärder vi kan göra. Och det är alla dessa små steg som kommer att ta oss dit vi behöver komma.
 
 
 
1) Eurostat, utsläpp av växthusgas per capita. Hämtad från https://ec.europa.eu/eurostat/
Närbild på skärmen av en gammal våg

”Vänta, jag trodde CO2 var en gas. Hur kan en gas ha en vikt?”

Det är faktiskt så att all materia har en vikt. En heliumballong är inte viktlös. Den svävar för att dess vikt är lägre än den omgivande luften, precis som en flytande pinne väger mindre än vattnet omkring den. Faktum är att det finns en enorm atmosfärisk vikt ovanför våra huvuden hela tiden. Vi märker det bara inte, på samma sätt som en djuphavsfisk inte känner vikten av havet ovanför. 
 
För att föreställa dig ett ton av ren CO2 i sin gasform2, föreställ dig en boll som är 10 m bred och hög. Föreställ dig sedan 7 eller 8 likadana bollar så har du ungefär den mängd som en genomsnittlig person i Storbritannien släpper ut varje år. Detta motsvarar ungefär 21 kilo per dag, eller för att fylla en boll som är 2,8 meter bred.
 
 
 
2) vid rumstemperatur
Två personer som springer på en bana med ett spår av gröna fotspår över bilden

Det finns mycket att åstadkomma, men vi kan klara det tillsammans

För att undvika klimatförändringarnas värsta effekter måste vi minska det årliga koldioxidavtrycket från varje person på jorden till mindre än två ton fram till 20503. Det är mindre än 5,5 kilo per dag, för alla. Självklart är detta en större utmaning för vissa länder än för andra, eftersom att inte alla länder har samma koldioxidavtryck idag. Men det står klart att vi alla måste genomföra förändringar.
 
Det står också klart att vi alla befinner oss i den här situationen tillsammans, till och med när det gäller vårt koldioxidavtryck. När du använder en produkt från TENA blir den delen av ditt koldioxidavtryck även vårt ansvar. Så när vi blir bättre så blir även du det. 
 
Det är så vi tar oss dit. Genom att minska vårt eget fotavtryck, och ditt, ett steg i taget.
 
 
 
Gröna livsmedel som är delvis synliga i en nätpåse på ett vitt marmorbord

Vi måste alla göra förändringar. Och vissa av oss måste göra fler än andra.

Verkliga förändringar av livsstilar och konsumtionsmönster kommer att vara nödvändigt4 och det finns effektiva åtgärder som vi som individer kan vidta för att minska vårt koldioxidavtryck. Dessa inkluderar att skära ner på bilresor med fossila bränslen, använda bostadsyta på ett smartare sätt, ställa om till förnybar elektricitet, byta ut mejeriprodukter och rött kött när det är möjligt och välja mer hållbara produkter. 
 
Samtidigt bör vissa av oss ta större del av ansvaret. Regeringar, institutioner och företag som vårt måste göra en stor del av jobbet. På TENA känner vi att det finns goda anledningar till att vara var hoppfulla. Mycket kan hända på 30 år om vi samarbetar. 
 
 
 
4) Enligt IPCC 2014-rapporten
Ett paket med TENA Discreet inkontinensskydd mot en blå bakgrund med ett spår av gröna fotavtryck på höger sida

Storleken på våra produkters koldioxidavtryck idag

Sedan 2008 har vi arbetat för att minska vårt koldioxidavtryck med 50 procent fram till år 2030. Och än så länge följer vi schemat. För att göra våra framsteg så transparenta som möjligt publicerar vi koldioxidavtrycket från produkter från TENA i något vi kallar miljövarudeklarationer (EPD:er). Dessa är oberoende verifieringar som visar miljöinformation om en produkt, baserad på hela dess livscykel. 
 
Till exempel visar miljövarudeklarationen för våra bindor TENA Lady Discreet Normal att en binda för närvarande har ett koldioxidavtryck på 39 g. Produktanvändningen under en hel dag omfattar 4 bindor, så det blir 156 g per dag.