World Continence Week 2019

är något som kommer att påverka oss alla – antingen direkt eller genom någon vi känner. Läs de här inspirerande berättelserna från personer som inte låter inkontinensen stoppa dem från att göra det de vill.    

Kontinens – något som påverkar alla

Visste du att fler än 400 miljoner människor världen över har någon form av kontinensproblem och att det påverkar deras liv? Eller att en av tre kvinnor över 35 år och en av fyra män över 40 år kommer att drabbas av ? Faktum är att vi alla kommer att komma i kontakt med detta förr eller senare. Antingen genom någon vi känner eller i samband med att vi vårdar en person som lever med det. 
 
World Continence Week har skapats för att öka medvetenheten om kontinens globalt och bidra till bättre hälsa och livskvalitet och ökat välbefinnande. Med initiativet vill man också inspirera till forskning, diskussion och tvärvetenskapliga behandlingsmetoder. Vi på TENA stödjer det här projektet och vill dela med oss av några av de många historier vi har fått ta del av under våra år som världsledande på marknaden för inkontinensprodukter. 
 
World Continence Week genomförs för elfte gången mellan den 17–23 juni i år. Det globala evenemanget började som ett endagsmöte 2008 på initiativ av International Continence Society och utvecklades 2009 till att omfatta en hel vecka. Sedan 2016 har World Federation of Incontinence Patients varit ansvariga för World Continence Week och producerar information och material till evenemanget. Du kan läsa mer om World Continence Week och årets teman på www.wfip.org

Den första regeln på World Continence Week är att tala om det

Vill du lära dig mer

WFIP logotyp

WFIP

World Federation of Incontinence Patients (WFIP) är en sammanslutning av nationella patientorganisationer med syfte att synliggöra och bäckenbottenproblem, verka för ökad medvetenhet och ta fram åtgärder.
ICS logotyp

ICS

International Continence Society (ICS) är sedan 1971 en växande förening för urologer, urogynekologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, vetenskapsmän och forskare med gemensamt fokus på kontinens- och bäckenbottensvård.
GFI logotyp

GFI

Global Forum on Incontinence (GFI), på initiativ och stöd från Essity, är ett ledande globalt forum för utbildning och debatt om och kontinensvård.

Vi finns alltid här för dig

Vi på TENA verkar för bättre livskvalitet i vardagen för de som har drabbats av . Vi anser att vi har ett ansvar att uppmuntra till diskussioner och skapa nya lösningar för att förbättra hälso- och hygienstandarder över hela världen. Kontakta oss med både små och stora frågor.