Urinvägsinfektion och inkontinens

Visste du att om du upplever löper du också större risk för urinvägsinfektion? Det finns många olika orsaker till detta, men de goda nyheterna är att det finns saker du kan göra för att förebygga en infektion.

Vad är en urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner orsakas av skadliga bakterier som tar sig in i urinvägarna och orsakar en infektion. I de flesta fall kommer bakterierna som infekterar de nedre urinvägarna från våra egna kroppar.
 
Det finns många okila bakterier som kan orsaka urinvägsinfektion, men den vanligaste är E. Coli som vanligtvis lever i tarmarna och som kan infektera urinvägarna när urinröret utsätts för avföring. Ibland är det dock andra bakterier som bär ansvaret. 
 
Vilka är de vanligaste symptomen på urinvägsinfektion?
 • Smärta eller brännande känsla vid urinering 
 • Frekvent urinering eller konstanta urinträgningar 
 • Små mängder urin 
 • Spår av blod i urinen 
 • Mörk, grumlig eller starkt luktande urin 
 • Att frysa, men vanligtvis utan att ha feber 
 • Plötslig urininkontinens 

Vad är skillnaden mellan nedre och övre urinvägsinfektion?

Den vanligaste typen är en nedre urinvägsinnfektion, när bakterierna infekterat urinröret och blåsan. Väldigt smittsamma bateriesträngar kan om de lämnas obehandlade sprida sig upp i urinledarna och njurarna och orsaka en övre urinvägsinfektion. Symtomen blir då avsevärt mycket svårare, med exempelvis ryggsmärtor, illamående och feber. En sån njurinfektion är allvarlig och kan potentiellt skada njurarna eller orsaka njursvikt. Om den lämnas obehandlad kan den leda till urosepsis, som är när infektionen hamnar i blodomloppet. Detta tillstånd kräver intensivvård.

Är det alltid samma symtom?

Vissa äldre med lågt imunförsvar eller som lider av diabetes kan ha väldigt svaga eller till synes orelaterade symtom. Symtom kan till exempel inkludera svagt allmäntillstånd, förvirring, illamående, yrsel, plötslig eller ökad inkontinens. Därför är det viktigt att veta vad som är normalt för just dessa personer och känna igen ändringar i deras sjukdomsbild, så att infektionen kan identifieras snabbt och behandlas omgående.

Sjukdomar som kan förväxlas med urinvägsinfektion

Asymtomatisk bakteriuri, även känt som ”snälla” bakterier i urinvägarna, är ett harmlöst tillstånd och bör inte behandlas med antibiotika. Dessa bakterier visar inte några andra symtom än illaluktande urin. Det betyder att en positiv mätsticka (nitrit eller leucocyter) inte bevisar att det pågår en urinvägsinfektion om det inte finns några andra symtom. 
 
Uttorkning kan också orsaka mörk, grumlig och illaluktande urin. Se därför till att dricka ordentligt.

Vem riskerar att drabbas?

Urinvägsinfektioner kan dramma vem som helst oavsett ålder, men vissa grupper löper större risk.
 
Den största anledningen till att kvinnor är mer benägna att drabbas av urinvägsinfektion har att göra med den kvinnliga anatomin. Urinröret är kortare än hos män och sitter även närmare anus, från vilket bakterier kan komma in i urinvägarna. Hos kvinnor sjunker även östrogennivåerna med åldern. Detta kan leda till att väggarna i urinvägarna blir tunnare och torrare. Den skyddande slemhinnan sjunker i pH-värde och blir mindre sur, vilket gör att den blir mindre benägen att bekämpa infektioner. Därför rekommenderas östrogenhormonbehandling för att förebygga urinvägsinfektioner.
 
Andra exempel på personer som löper större risk att drabbas av urinvägsinfektion är äldre och de med diabetes eller kvarliggande kateter. 
 
Att inte kunna tömma blåsan ordentligt är ett annat exempel på något som kan öka risken för urinvägsinfektion, eftersom bakterier kan växa i kvarvarande urin. Orsaker till resturin inkluderar förstoppning, flödesblockage från en förstorad eller framfall, ryggmärgsskada eller nervskada som stör de normala urinvägsfunktionerna. 

Finns det en koppling till inkontinens?

Urininkontinens kan drabba vem som helst oavsett ålder, men blir vanligare när vi blir äldre och i samband med andra sjukdomstillstånd. Därför är det inte ovanligt att personer med urininkontinens också har problem som bidrar till en ökad risk för urinvägsinfektion. Andra exempel inkluderar att inte kunna tömma blåsan ordentligt, nedsatt immunförsvar och kronisk sjukdom. Tarminkontinens är en annan faktor som ökar risken för urinvägsinfektion.  

Hur förebygger man att drabbas av urinvägsinfektion?

Den viktigaste förebyggande metoden är att hålla könsorganen rena och hälsosamma, så att de kan skydda sig själva mot infektion. Spola även ut bakterier genom att dricka ordentligt. Slutligen, se till att du tömmer blåsan ordentligt eftersom bakterier kan frodas i resturin. 
 
Tips på hur man undviker urinvägsinfektion:
 • God hygien är det enklaste sättet att förebygga en urinvägsinfektion
 • Torka framifrån och bakåt för att undvika att transportera bakterier till urinvägarna 
 • Avlägsna förbrukade inkontinensprodukter bakåt och inte framåt 
 • Tvätta inte för mycket eller använd stark tvål i det känsliga könsområdet då det kan orsaka obalans eller irritation
 • Använd TENA tvättkräm för rengöring om huden är skör och TENA barriärkräm som skydd
 • Torka huden när du byter hygienprodukter eftersom bakterier växer bättre i fuktiga områden
 • Se till att dricka ordentligt 
 • Om du har problem med att tömma blåsan, se till att sitta ordentligt, lätt framåtlutad med fötterna vilande på golvet eller en pall. Du kan också stå upp och sitta ner ett par gånger för att få ut de sista dropparna
 • Använd högkvalitativa, andningsbara inkontinensprodukter med torr yta från TENA 
 • Vaginal östrogenbehandling rekommenderas ofta för att förebygga urinvägsinfektioner