Urinvägsinfektion och inkontinens

Visste du att det är större risk att drabbas av en urinvägsinfektion om du lever med ? Det finns många olika orsaker till detta och symtomen är ofta relaterade till smärta eller besvär vid urinering. De goda nyheterna är att det finns lättillgänglig behandling för urinvägsinfektion i de flesta fall.  

Vad är en urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner uppstår när skadliga bakterier kommer in i urinvägarna. Infektioner orsakas oftast av våra egna bakterier som hamnar där de inte ska vara. Den vanligaste är E.coli, som oftast lever i tarmarna. E.coli-bakterien kan ta sig in i urinvägarna via det närliggande ändtarmsområdet.
 
Vilka är de vanligaste symtomen på urinvägsinfektion?
 
 • Smärta eller brännande känsla vid urinering 
 • Frekvent urinering och konstanta urinträngningar 
 • Små mängder urin vid varje toalettbesök 
 • Spår av blod i urinen 
 • Mörk, grumlig eller starkt doftande urin 
 • Frossa, men vanligtvis utan feber 
 • Plötslig urininkontinens 

Vad är skillnaden mellan nedre och övre urinvägsinfektion?

Den vanligaste typen av urinvägsinfektion är en nedre urinvägsinfektion i urinröret och blåsan. Väldigt smittsamma bakteriesträngar kan även sprida sig upp i urinledarna och njurarna om de inte behandlas, vilket leder till en övre urinvägsinfektion. Symtom relaterade till övre urinvägsinfektion är betydligt jobbigare och kan orsaka ryggont, illamående och feber. Njurinfektioner av detta slag är allvarliga och kan potentiellt skada njurarna eller orsaka njursvikt. Om de lämnas obehandlade kan de leda till urosepsis, vilket innebär att infektionen sprider sig till blodomloppet. Detta tillstånd kräver intensivvård.

Får man alltid samma symtom?

Det kan vara svårt att urskilja symtomen hos äldre personer med lågt immunförsvar eller hos de som lider av diabetes. Symtomen kan till exempel inkludera svaghet, förvirring, illamående, yrsel, plötslig eller ökad inkontinens. I dessa fall är det viktigt att veta vad som är normalt för personen i fråga, så att infektionen kan identifieras snabbt och behandlas omgående.

Sjukdomar som kan förväxlas med urinvägsinfektion

Asymtomatisk bakteriuri, även känt som ”snälla” bakterier i urinvägarna, är ett ofarligt tillstånd och bör inte behandlas med antibiotika. Dessa bakterier visar inte några andra symtom än illaluktande urin. Det betyder att en positiv mätsticka (nitrit och/eller leukocyter) inte bevisar att det pågår en urinvägsinfektion om det inte finns några andra symtom. 
 
Se till att dricka ordentligt eftersom uttorkning kan orsaka mörk, grumlig och illaluktande urin.

Vem är i riskzonen?

Urinvägsinfektioner kan drabba vem som helst oavsett ålder, men vissa grupper löper större risk.
 
Den största anledningen till att kvinnor är mer benägna att drabbas av urinvägsinfektioner har att göra med den kvinnliga anatomin. Urinröret är kortare än hos män och sitter även närmare anus, från vilket bakterier kan komma in i urinvägarna. Östrogennivåerna i kvinnokroppen minskar även med åldern, vilket kan leda till att väggarna i urinvägarna blir tunnare och torrare. Den skyddande slemhinnan sjunker i pH-värde och blir mindre sur vilket minskar dess förmåga att bekämpa infektioner. För att förebygga urinvägsinfektioner rekommenderas därför hormonbehandling med östrogen.
 
Andra exempel på personer som löper större risk att drabbas av urinvägsinfektion är äldre och personer med diabetes eller implanterad kateter. 
 
Oförmåga att tömma urinblåsan ordentligt kan också leda till urinvägsinfektion eftersom bakterier kan växa i den kvarvarande urinen. Orsaker till resturin inkluderar förstoppning, flödesblockage från en förstorad , framfall, ryggmärgsskada eller nervskada som stör de normala urinvägsfunktionerna. 

Finns det en koppling till inkontinens?

Urininkontinens kan drabba vem som helst oavsett ålder, men blir vanligare när vi blir äldre och i samband med andra sjukdomstillstånd. Därför är det inte ovanligt att personer med urininkontinens också har problem som bidrar till en ökad risk för urinvägsinfektion. Andra exempel inkluderar oförmåga att tömma urinblåsan ordentligt, nedsatt immunförsvar och kronisk sjukdom. Avföringsinkontinens är en annan faktor som ökar risken för urinvägsinfektion.  

Hur förebygger man urinvägsinfektion?

Det viktigaste är att hålla underlivet rent och friskt, så att de kan skydda sig själv mot infektion. Spola även ut bakterier genom att dricka ordentligt. Se till att tömma urinblåsan helt, eftersom bakterier frodas i kvarvarande urin. 
 
Tips på hur du undviker urinvägsinfektion:
 
 • Upprätthåll en bra hygien. 
 • Torka framifrån och bak för att undvika att föra över bakterier till urinvägarna. 
 • Avlägsna förbrukade inkontinensprodukter framifrån och bak. 
 • Tvätta inte för mycket och använd inte stark tvål kring underlivet då det kan orsaka obalans eller irritation.
 • Använd TENA tvättkräm för rengöring om huden är skör och TENA barriärkräm som skydd.
 • Torka huden när du byter hygienprodukter eftersom bakterier växer bättre i fuktiga områden.
 • Kontrollera att du får i dig tillräckligt med vätska. 
 • Om du har problem med att tömma urinblåsan, se till att sitta ordentligt, lätt framåtlutad med fötterna vilande på golvet eller en pall. Du kan också stå upp och sitta ner ett par gånger för att få ut de sista dropparna.
 • Använd andningsbara inkontinensprodukter med torr yta och hög kvalitet från TENA.
 • Vaginal östrogenbehandling rekommenderas ofta för att förebygga urinvägsinfektioner.